Filmbasens stöd

Filmbasen är en mötesplats för filmare i Stockholms län. Våra lokaler finns i kulturklustret Subtopia i Alby och vi är också ett socialt forum på webben. Filmbasen erbjuder stöd till ditt kort- eller dokumentärfilmsprojekt genom utlåning av teknik, kontanta medel och förmedling av professionella coacher. Filmbasen erbjuder dig även workshops som utvecklar din förmåga att driva egna filmprojekt, samt arrangerar evenemang för att ge inspiration och utvidga ditt nätverk. 

Hemsidan www.filmbasen.se är en mötesplats för filmare och här kan du, beroende på var du är skriven, söka stöd från de regionala resurscentrumen Film Stockholm och Film i Västmanland.

Generellt gäller att man söker stöd från det länet som regissören är bosatt eller huvudsakligen verksam i. Det finns dock vissa regionala skillnader i riktlinjer och stödformer och du kan läsa mer om dem här.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun