Filmbasens stöd

Filmbasen är en mötesplats för filmare belägen i Alby/Botkyrka i Subtopia, ett kulturkluster en mil söder om centrala Stockholm. Filmbasen erbjuder stöd till ditt kort- eller dokumentärfilmsprojekt genom utlåning av teknik, kontanta medel och förmedling av professionella coacher. Filmbasen erbjuder dig även workshops som utvecklar din förmåga att driva egna filmprojekt, samt arrangerar evenemang för att ge inspiration och utvidga ditt nätverk. Filmbasen jobbar för att visa och sprida ung film i olika fönster.

Vi delar också ut ett antal teknikcheckar, som du ansöker om genom det ordinarie ansökningsförfarandet. Du behöver alltså inte skicka en separat ansökan för teknikcheckar, utan vi bedömer först din projektansökan och delar därefter ut det stöd vi anser lämpligt. Läs mer under Teknikcheckar.

Hemsidan www.filmbasen.se är en mötesplats för unga filmare. Här kan du, beroende på var du är skriven, söka stöd från de regionala resurscentrumen Film Stockholm och Film i Västmanland.

Generellt gäller att man söker stöd från det länet som regissören är bosatt eller huvudsakligen verksam i, och du kan bara söka stöd från det länet du är skriven i. Det finns dock vissa regionala skillnader i riktlinjer och stödformer och du kan läsa mer om dem här.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun