Gå till gamla Filmbasen
Choose language

Översätt
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.


Sök search-icon
Tillbaka

Sök projektstöd från SFIs särskilda stöd till unga kvinnor

Publicerad: 2011-10-27

Nu går det att söka ett särskilt stöd från Svenska Filminstitutet för filmprojekt skapade av kvinnliga filmare, detta för att underlätta för en större jämlikhet i svensk film. Stödet ska gå till en kortfilmsproduktion och maxsumma att söka är 50.000 kr. Film Stockholm/Filmbasen har i uppdrag av SFI att utse vilka projekt och filmare som nomineras från Stockholms län. Deadline för att skicka in projekt är den 14 november. Därefter behandlas de nominerade förslagen från hela landet och besked ges från SFI senast julen 2011.Den kvinnliga sökande kan stå för regi alt foto alt producent i kortfilmsprojektet och enligt SFIs direktiv ska stödet användas till växthusprojekt – med detta avses verksamheter som i huvudsak riktar sig mot åldersspannet 15- 26 år, där projekt riktat mot åldrarna 15-20 kommer att prioriteras.Ansökan ska skickas till [email protected] senaste den 14 november kl 12.00. I ansökan ska finnas ett personligt brev varför du vill söka stödet, ett CV, ett kortfilmsmanus om max 15 minuter samt en projektbeskrivning med tidsplan för kortfilmsprojektet. Projektet ska spelas in efter 31 december 2011 och projekt som får stöd ska garantera att färdigställande och leverans av den färdiga filmen sker senast den 1 november 2012.Har du frågor om ansökan, maila Film Stockholms konsulent Joakim Blendulf: [email protected] om stödet går att läsa på Svenska Filminstitutetets hemsida: http://www.sfi.se/sv/varastod/Regionala-stod/egetskapande/

Viktiga datum