Liberias Gloria (arbetsnamn)

Vad kostar journalistik? Hur långt kan man gå för att berätta en historia?

Projektlogg

Projektstart 2015-10-09

Projektet startades av Petra Dahlberg.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun