Leaving Jesus

“How can you be good without God?”

Dokumentären Leaving Jesus följer en grupp amerikanska ”former fundamentalists” som försöker försonas med det som varit och hitta en plats i en värld utan Gud. Målet är att ta med publiken på en omtumlande resa där de får reflektera över sin egen världsbild och meningen med såväl livet som döden.

Projektlogg

Projektstart 2019-01-10

Projektet startades av Anna Weitz.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun