The Last Free Space

Sedan två år tillbaka följer vi en ny generation barn som växer upp på kvarlämningar av en militärbas i sydöstra Kaliforniens öken. Dessa vilda ökenbarn lever utanför det civiliserade samhället och är per definition hemlösa, deras sociala och moraliska kompass utgår från det vilda, anarkistiska. Vi följer tioåriga Kasey och Smiley, de har behövt lära sig att leva på helt andra premisser än andra jämnåriga amerikanska barn. Dagligen bevittnar dem värld av drogmissbruk, bråk och oroligheter vilket har resulterat i att de båda är tuffa och härdade, men samtidigt naivt ovetandes om hur sårbar dem egentligen är. Tillsammans har dem gjort hela den kringliggande öknen till sin lekplats. En lekplats vars karaktär är både majestätisk, kompromisslös, vacker och farlig. Efter två års filmande har jag och mitt team fått förtroende att dokumentera fritt. Vi önskar därför fortsätta processen att filma under längre sammanhängande perioder där vi låter det dagliga livet styra oss, snarare än tvärtom.

Projektlogg

Projektstart 2017-11-16

Projektet startades av Clara Tägtström.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun