Kaddish för överlevande

På fyra gravplatser i Sverige ligger det rader av unga kvinnor begravda. De avled inom loppet av några månader. Få av dem ens fyllda 25 år. Deras gravstenar står där utan att göra väsen av sig, enkla och de flesta likadana. Tätt inpå varandra. Idag med en begynnande påväxt av mossa. De flestas namn kan fortfarande läsas på stenarna. Den här filmen gör jag till minne av dem; av Sala Wulkar, Margit Braun, Anne Goldschmidt, och deras nästan två hundra lägersystrar som dog när de befriats från svälten. Jag vill minnas och hedra de som i nöden delat sina matransoner med andra och firat måltiders gemenskap med imaginära anrättningar. Jag vill sörja att de dog när de trodde de överlevt, att det som fattats dem, dödade dem. Refeeding syndrome i Sverige 1945/46. Detta är filmens bakgrund, tema och handling.

Projektlogg

Stöd till klippning

Axsson Johnssons stiftelse har beslutat att stödja klippningen av projektet.

Projektstart 2017-02-22

Projektet startades av Malin Nicander.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun