ingen titel

Destruktivitet, kärlek, ansvar, diabetes, relationer, livskris...

Projektet är inne i en förändrings och definitionsprocess, filmen och förutsättningarna är därmed i ett turbulent läge. Tillsammans med hela mitt liv.

Filmformat: 88min.

Projektlogg

Projektstart 2006-08-16

Projektet startades av David Odell.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun