Hestafolk

I en alltmer komplex värld behövs enkelhet, en direkthet och närhet som fås i samspel med naturen. Kärnan i projektet handlar om människans band till hästen och naturen. Människans plats i världen, hennes plats i alltet. Hästfolk handlar om att behöva och att behövas.

Projektlogg

Projektstart 2018-09-06

Projektet startades av Johan Seth.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun