Förmänskligas

Anna har förlorat sitt barn i en bilolycka. Hon har distanserat sig helt från det vardagliga livet och slutat känna fysisk smärta. Avtrubbad bestämmer sig hon för att ta sitt liv och slänger sig ut från ett fönster.

Mirakulöst överlever Anna och vaknar upp i ett behandlingshem. Här lär Anna känna en sköterska och även en ung pojke. Anna börjar nu sakta skapa sig en mening med sin tillvaro och ett hopp om att kunna gå vidare med sitt liv.

Efter hand inser Anna dock att det mesta som omger henne egentligen är en föreställning som hon byggt upp för att kunna hantera sitt barns bortgång.

Vad är det som skapar en mening med tillvaron? Och hur förhåller sig denna skapta mening gentemot en tänkt verklighet? Anna ställs återigen inför ett val om hur hon ska uppfatta sin omgivning.

Projektlogg

Projektstart 2019-01-10

Projektet startades av Johan Seth.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun