Every step counts

Viktors väg till den människa som han är idag har varit allt annat än lätt. Med missbrukande föräldrar var uppväxten otrygg och han visste sällan vad som väntade när han kom hem från skolan. När han var åtta avled fadern till följd av sitt missbruk. Faderns bortgång påverkade Viktors skolgång och han stämplades som “besvärlig” av lärarna. Det var ingen som visste hur han och hans syskon hade det hemma. Viktor ville inte ställa till det för sin mamma och tanken på att mista henne var för skrämmande.
Viktor hamnade så småningom i dåligt sällskap och för att dämpa det kaos som rådde inom honom började han själv missbruka olika slags droger. När han började på gymnasiet hade han redan utvecklat ett starkt beroende av ett flertal illegala substanser och befann sig på en plats som var långt ifrån det verkligheten krävde.
Han hoppade av skolan och började försörja sitt missbruk med att langa droger och att stjäla. Allt blev nattsvart och det fanns ingen synlig väg ut ur denna tragiska spiral som långsamt drog honom ner i fördärvet. Flertal tillfällen var han nära att mista livet på grund av överdoser. Inom honom fanns det en stark dödslängtan.
Viktor fann tillslut sin räddning genom föreningen Here for you som hjälper ungdomar med problem. Med stöd av föreningen tog han sig ur sitt missbruk. Efter fyra år som drogfri bestämde sig Viktor för att ge något tillbaka till föreningen. Han startade ett insamlingsprojekt vid namn Every step counts. Insamlingsprojektet innebar att han skulle gå från sitt hem i Norrköping till Fisterra i Spanien. Eftersom Viktor saknar vissa grundläggande kunskaper inom geografi blev vandringen längre än han hade förväntat sig. Under vandringen filmade han sina upplevelser och vi får ta del av hans tankar och funderingar om livet.

Projektlogg

Projektstart 2017-09-12

Projektet startades av Mikael Hallmans.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun