Gå till gamla Filmbasen
Choose language

Översätt
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.


Sök search-icon

Villkor och regler

Villkor och regler för filmbasen.se

På filmbasen.se kan du som inloggad besökare dela med dig av text- och bildmaterial, videofiler och liknande samt kommentera andra besökares bidrag. Redaktören för filmbasen.se övervakar ständigt tjänsterna och vill främja ett givande åsiktsutbyte genom att du som besökare följer de regler som finns och uppträder på ett respektfullt sätt. Genom att registrera dig som medlem på filmbasen.se accepterar du dessa användarvillkor och de regler som finns. Om du inte accepterar villkoren kan du inte bli medlem. Reglerna kan komma att uppdateras och ändras kontinuerligt.

Det material du publicerar på filmbasen.se ägs bara av dig själv. Filmbasen kommer endast att behandla ditt material om du registrerar ett filmprojekt som du söker stöd för. Filmbasen äger dock inte rätten att redigera i, vidareförmedla eller på annat sätt upplåta materialet till tredje part.

Alla inlägg och innehållsbidrag som lämnas ska vara förenliga med svensk lagstiftning och med de publicistiska riktlinjer som sätts upp av filmbasen.se. filmbasen.se har rätt att varna och ta bort de användare som inte respekterar dessa användarregler. Tänk på att du själv är ansvarig för det du gör tillgängligt i efterhandsmodererade forum. Du är således själv ansvarig för användningen av annans personuppgifter. Informationen får inte innehålla känsliga uppgifter som hänför sig till andra privatpersoner. Begår du brott riskerar du att åtalas och att dömas för brottet.

Dina inlägg och innehållsbidrag får inte innehålla eller innebära:

 • Material som innebär intrång i immateriella rättigheter, såsom varumärke eller upphovsrätt
 • Hets mot folkgrupp eller annat rasistiskt budskap
 • Kränkande uppgifter om andra personer eller grupper av personer, vare sig nu levande eller döda
 • Uppmaning till våld eller annan brottslig handling
 • Utpekande av andra personer som brottsliga eller annan kränkning, hot eller förtal
 • Våldsskildringar
 • Barnpornografi
 • Annan brottslig verksamhet
 • Intrång i annans privatliv, adresser, telefonnummer och mailadresser
 • Datorvirus eller annat som kan skada filmbasen.se eller övriga användares utrustning
 • filmbasen.se har rätt att ta bort inlägg som bryter mot ovanstående.

Inläggen på filmbasen.se förhandsgranskas inte. Redaktören för filmbasen.se övervakar dock användningen av webbtjänsterna. Vi uppskattar din hjälp att snabbt hitta tveksamma inlägg på filmbasen.se. Om du anser att ett inlägg strider mot användarreglerna ovan, skicka ett mail till [email protected] Tänk på att inkludera ditt namn och gärna telefonnummer samt mailadress.

Texter, bilder, grafik, ljud och annat material som du får tillgång till på filmbasen.se skyddas av upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Det innebär bl.a. att du inte får lagra eller kopiera sådant material annat än för ditt privata bruk. Det innebär vidare att du inte får göra sådant material tillgängligt för allmänheten genom att framföra, försälja, uthyra, utlåna eller på annat sätt sprida eller visa (t.ex. på en egen hemsida) materialet utan tillstånd från den som har upphovsrätt till materialet. Det publicerade materialet får dock återges, helt eller delvis enligt citaträtten, under förutsättning att källan anges. Däremot får inte bilder och grafik användas utan tillstånd från rättighetsinnehavaren. Mångfaldigande i kommersiellt syfte är inte tillåtet.

Personuppgifterna behandlas endast av filmbasen.se och sprids inte vidare till annan part om du inte själv väljer det.

På filmbasen.se används cookies av strikt tekniska skäl för att underlätta den enskilda besökarens aktiviteter på filmbasen.se. Informationen som samlas in är anonym och innehåller varken namn, mailadress eller några andra personliga uppgifter. Information om besökaren kan inte spåras av filmbasen.se.

Viktiga datum