Gå till gamla Filmbasen
Choose language

Översätt
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.


Sök search-icon
Tillbaka

Frågor och svar om Film Stockholm

Publicerad: 2021-01-15

Vad är Film Stockholm?

Film Stockholm är ett nytt produktionscentrum för film och tv i Stockholmsregionen som har följande huvuduppdrag:

· Samproducera filmer i alla format och TV-dramatik
· Filmkommisionär verksamhet
· Talangutveckling
· Kompetensutveckling

Bolaget startar sin verksamhet i februari 2021.

 

Vilka står bakom Film Stockholm?

Film Stockholm är ett Region Stockholm-ägt bolag som drivs i samarbete med Stockholms stad genom ett samverkansavtal. Fler finansiärer och samarbetspartners kommer att tillkomma och ett uppdrag för bolaget är att stärka finansieringen på sikt.

 

Vad händer med befintliga verksamheter som påverkas av den nya satsningen?

Film Stockholm har varit Stockholms läns regionala resurscentrum för film och en del av Region Stockholms kulturförvaltning. När det nya bolaget nu tar över namnet Film Stockholm delas verksamheten upp. Filmbasen, Region Stockholms center för talangutveckling och filmstöd, går upp i det nya bolaget Film Stockholm. Den filmfrämjande konsulentverksamheten som arbetar med filmpedagogik, visning- och spridningsfrågor och film i vården stannar kvar inom Region Stockholms kulturförvaltning inom en ny enhet för konsulenter.

Den regionala filmfonden Film Capital Stockholm avvecklas vid årsskiftet 2020-2021. Delar av uppdraget tas över av Film Stockholm. Den filmkommissionära verksamheten kommer att fortsätta i Film Stockholms regi. Den tidigare filmkommissionären Daniel Chilla kommer fortsatt vara kontaktperson och en resurs för och attrahera filminspelningar i Stockholmsområdet.

Huvudfokus för Film Stockholm kommer att vara professionell produktion men bolaget kommer också att fortsätta det arbete med talangutveckling för filmare som Region Stockholm genom Filmbasen har drivit i mer än tio år.

 

Kommer det här betyda fler filminspelningar i Stockholm?

Ja, Film Stockholm samarbetar med Stockholms stad och andra kommuner i regionen för att förbättra möjligheten att producera filmer i Stockholm. Fler filmare verksamma i Stockholmsregionen får möjlighet att filma i sin egen region och ett mål är också att fler berättelser som utspelar sig i Stockholm kan spelas in i Stockholm.

 

Hur fungerar den framtida finansieringen av film- och tv-produktioner? Vem kan söka? När går det att söka?

Film Stockholm kommer att finansiera filmproduktioner genom att investera i filmer och tv-produktioner som samproducent. Det kan handla om långfilm, tv-serier, kort- och dokumentärfilm, samt nya format och tekniker. E-tjänsten för att söka finansiering kommer att öppna under första kvartalet 2021. Mer information om villkor och kriterier för att söka kommer inför öppnandet av ansökningssystemet.

 

Hur kommer ansökningarna att handläggas?

Ansökningar kommer att handläggas av en produktionsgrupp inom Film Stockholm.
Information om kontaktuppgifter och handläggningstider m.m. kommer att publiceras på Film Stockholms webbplats. Nya deadlines för kortfilm kommer fastställas inom kort, övriga format kommer att handläggas löpande.

 

Kontaktuppgifter för övriga frågor

Vidare läsning och svar på vanliga frågor kommer att publiceras på www.filmstockholm.se under första kvartalet 2021.

För övriga frågor, hör av dig till Film Stockholms chef Joakim Blendulf: [email protected].

För filmkommissionära frågor, hör av dig till filmkommissionär Daniel Chilla: [email protected]

Viktiga datum