Gå till gamla Filmbasen

Teknik

Bilden: Filmfotograf Sophia Olsson visar delar av Filmbasens teknik under en workshop. Foto: Ali Quraishi.

Bilden: Filmfotograf Sophia Olsson visar delar av Filmbasens teknik under en workshop. Foto: Ali Quraishi.

Filmbasens teknikutlåning är vinterstängd 30 december-2 februari. Kontakta [email protected] om du har frågor om utlån eller återlämning av teknik.

***

Filmbasen erbjuder teknikstöd i form av fria lån av kameror, redigering, ljus- och ljudutrustning. Teknikstöd fördelas endast till dig som fått projektstöd eller express-stöd från Filmbasen eller till dig som medverkar i någon av våra workshops. Läs mer under Projektstöd om hur du söker stöd!

Om du har fått stöd och ska boka teknik eller har frågor om vilken utrustning som finns tillgänglig, hör av dig till [email protected]. Du hittar Filmbasens tekniska utrustning i menyn till vänster.

Bilden: Filmfotograf Sophia Olsson visar delar av Filmbasens teknik under en workshop. Foto: Ali Quraishi.

Viktiga datum

Filmbasen på Tempo: WIP

Work-in-progress med filmer som fått stöd av Filmbasen.

Plats: Teater 3.


Datum: 2020-03-03

Tid: 14:45

Läs mer

Filmbasen på Tempo: Samtal pågår

Ett tillfälle för samtal om filmers processer och unika värden, där olika erfarenheter, bilder och visioner delas.

Plats: Morfar Ginko


Datum: 2020-03-03

Tid: 17:00

Läs mer