Gå till gamla Filmbasen

Spridning av regionalt producerad kortfilm på Viddla

Bilden: Skärmbild av Viddlas kortfilmsutbud.

Bilden: Skärmbild av Viddlas kortfilmsutbud.

I oktober lanserade Film Stockholm tillsammans med BTJ en satsning på regionalt producerad kortfilm på Viddla som är en VOD-plattform för låntagare på folkbiblioteken i Sverige. Genom Viddla kan låntagare på bibliotek som använder Viddla ta del av ett brett utbud av film utan kostnad.

Är du intresserad av att visa dina kortfilmer på Viddla? Läs mer på Filmstockholm.se.

Bilden: Skärmbild av Viddlas kortfilmsutbud.

Viktiga datum

Filmbasen på Tempo: WIP

Work-in-progress med filmer som fått stöd av Filmbasen.

Plats: Teater 3.


Datum: 2020-03-03

Tid: 14:45

Läs mer

Filmbasen på Tempo: Samtal pågår

Ett tillfälle för samtal om filmers processer och unika värden, där olika erfarenheter, bilder och visioner delas.

Plats: Morfar Ginko


Datum: 2020-03-03

Tid: 17:00

Läs mer