Gå till gamla Filmbasen
Choose language

Översätt
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.


Sök search-icon

Riktlinjer

Vilken typ av projekt

Stödet ska gå till kortfilm, dokumentärfilm eller filmer i nya format och tekniker (t.ex. kortserier, VR-filmer, konvergerad media). Stödet kan inte ges till lång spelfilm eller längre dramaproduktion för TV. Kortfilm definieras som en film med en maximal spellängd om 60 minuter.

Vilka kan söka?

För stöd upp till 50 000 kronor kan stipendier utdelas till enskilda personer. För stöd över 50 000 kronor krävs juridisk person eller enskild firma.

Regissören till filmen ska vara bosatt och ha sin huvudsakliga verksamhet förlagd till Stockholms län. Notera att regissörens aktuella bostadsort måste anges på profilsidan på Filmbasen.se.

Om stödmottagare är juridisk person och mottar ett större stöd mellan 50-150 tkr ska denne följa de regler för bokföring, revision och redovisning som gäller för den bolagsform och verksamhetsomfattning som produktionsbolaget, den ideella organisationen eller den enskilda näringsidkaren har samt inneha plus- eller bankgirokonto.

Upphovspersoner med projekt som görs i samband med en grundläggande filmutbildning kan inte ansöka. Däremot kan projekt som görs under konstnärliga påbyggnadsutbildningar tillåtas (t.ex. konstnärliga mastersprogram, projektinriktade utbildningar).

Handlingar som ska bifogas ansökan:

  • Manus och eventuellt rörligt bildmaterial. (Avser kort spelfilm.)
  • Projektbeskrivning med synopsis, treatment och regivision
  • Rörligt bildmaterial, t.ex. sekvenser, pilot, referensmaterial. Max 20 min. (Avser dokumentär.)
  • Länk till tidigare film
  • Budget/Kostnadskalkyl
  • Finansieringsplan
  • Tidplan
  • CV på nyckelfunktioner

Olika typer av stöd

Kulturförvaltningen/Film Stockholm har definierat fyra olika målgrupper (A-D) som beskriver vilka nivåer som Filmbasen ger stöd till. Målgruppens behov definierar vilken typ av stöd som kan erhållas på de olika nivåerna. OBS! Den som söker behöver själv inte ange vilken kategori hen tillhör.

A. Nybörjare: Ingen tidigare erfarenhet av filmskapande nödvändig. Stödet kan bestå av mindre stipendier (5 000-10 000 kronor), teknik och coaching.

B. Talangutveckling Steg 1: Viss erfarenhet av eget filmskapande. Ingen producent behövs för ansökt projekt och stöd kan utbetalas som stipendium (10 000-25 000 kronor). Teknik och coaching kan erhållas.

C. Talangutveckling Steg 2: På väg mot en etablerad nivå. Finansiellt stöd (25 000-50 000 kronor), teknik och coaching kan erhållas.

D. Yrkesverksam: Filmare som är att betrakta som yrkesverksam och erfaren. Projekt med ansökan över 50 000 kr måste sökas av juridisk person eller enskild firma och projektet behöver fler finansiärer än kulturförvaltningen/Film Stockholm. Stöd kan ges i olika steg: utveckling- och produktionsstöd (50 000-150 000 kronor).

Kreditering och redovisning av stöd

I filmens kredittexter ska tydligt framgå att Film Stockholm/Region Stockholm har gett filmen stöd. I övrigt ska Film Stockholm/Region Stockholm och ansvarig konsulent krediteras med namn och logotype där andra stödgivare/organisationer omnämns (t.ex. affischer, pressmaterial).

Om filmen som beviljats stöd skjuts upp eller förändras avsevärt ska Film Stockholm meddelas. Film Stockholm förbehåller sig rätten att minska, inte betala ut återstående stöd, alternativt begära återbetalning. Detta gäller om projektet får väsentligt förändrade förutsättningar.

Vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att återkrävas av Film Stockholm.

Om Film Stockholm bedömer att mottagaren av stöd uppsåtligen lämnat felaktiga uppgifter som legat till grund för beslut ska åtgärder vidtas.

Viktiga datum