Gå till gamla Filmbasen

Filmbasens beviljade stöd 2019

 

A Tale Best Forgotten av Tomas Stark, ett av de projekt som fått stöd av Filmbasen under 2019.

A Tale Best Forgotten av Tomas Stark, ett av de projekt som fått stöd av Filmbasen under 2019.

Under 2019 har Filmbasen delat ut projektstöd i tre omgångar. Under året delades stöd ut till 55 filmprojekt (sammanlagt 2 015 000 kronor) varav 48% av stöden utdelades till projekt med kvinnliga regissörer och 52 % till manliga regissörer. Sammanlagt har i år 447 ansökningar inkommit, vilket är en ökning med drygt 54% jämfört med 2018.

Aktuellt och välbesökta sidor

Viktiga datum

Filmbasen på Tempo: WIP

Work-in-progress med filmer som fått stöd av Filmbasen.

Plats: Teater 3.


Datum: 2020-03-03

Tid: 14:45

Läs mer

Filmbasen på Tempo: Samtal pågår

Ett tillfälle för samtal om filmers processer och unika värden, där olika erfarenheter, bilder och visioner delas.

Plats: Morfar Ginko


Datum: 2020-03-03

Tid: 17:00

Läs mer