Tova Mozard

Projektroller: Regissör, Fotograf
  • Postort: sthlm
  • Telefon: 0722101576
  • Produktionsbolag/företag: Tova Mozard

I Tova Mozards fotografier och videoverk finns ingen tydlig skiljelinje mellan det verkliga och det iscensatta, allt hänger ihop och har samma existensberättigande. Det är just spänningsfältet mellan dikt och verklighet, mellan det vardagliga och det oförklarliga som fascinerar henne.

I den amerikanska fotografen Diane Arbus tradition närmar hon sig frågor om samhällsnormer och människors livsvillkor. Likt Arbus har hon intresserat sig för det avvikande och gestaltat människor som på något sätt befinner sig i utkanten av gängse sociala normer och ett ”vanligt” liv, som inbitna science fiction-entusiaster eller en kvinna som ingått äktenskap med Berlinmuren.

Tova Mozard intresserade sig tidigt för det iscensatta fotografiet. Med en bakgrund som dansare föll sig tanken på en koreograferad verklighet naturlig. I sitt arbete återkommer hon hela tiden till teatern och använder sig av scenen som ett verktyg för att överbrygga avståndet till betraktaren. En plats där det är möjligt att agera ut det som inte är möjligt i det vanliga livet.

Amerikansk populärkultur med skrämmande undertoner intresserar Tova Mozard, som har besökt platser för filminspelningar i Los Angeles och fotograferat artister, skådespelare, statister, gamla filmkulisser och glömda rum. Vårt kollektiva bildminne, ofta i form av Hollywoodfilmens välbekanta myter och schablonbilder, blir ett redskap för att ge det dokumentära en annan dimension och få oss att se livet på ett nytt sätt.
Den välbekanta neonskylten ,”Bates Hotel”, ur Hitchcock-filmen Psycho, fiskehamnen från Hajenfilmerna eller en restauranginteriör som hämtad ur tv-serien Twin Peaks. Överdrivna platser, på samma gång bekanta och främmande, som skapar en känsla av en annan värld, av något bortglömt, utnyttjat, avskilt.

De på samma gång knivskarpa som undanglidande fotografierna ger inblickar i den amerikanska drömmens baksida och berättar med små förskjutningar om en verklighet som tycks vänta utanför bilden. Det handlar om en tro på drömmarnas makt – och en längtan, med det är ovisst efter vad.

I sitt arbete närmar sig Tova Mozard ofta människans möte med det övernaturliga. Hennes fotografier och videoverk handlar om förvandlingen från verklighet till fiktion och vice versa, där fiktionen kan vara ett löfte om en bättre värld. De påminner om att det inte finns någon tydlig gräns – vad som för en person är dikt kan för någon annan vara något verkligt.

I senare arbeten utgår Tova Mozard från det privata och använder sig av sin egen familj för att närma sig allmängiltiga frågor och tänja på gränserna för berättandets möjligheter. I filmverket Stora Scenen (2009) placerar hon sig själv tillsammans med sin mamma, sin mormor och en terapeut på Dramatens Stora Scen.
Verket berättar om minne och känslor, om familjemönster och vad som oavsiktligt och oundvikligt förs över mellan generationer.

Utbildningar

1998-2003 Malmö Art Academy, Master degree in Fine Art

2002 Visiting scholar, UCLA School of the Arts and Architecture, Department of Art, Los Angeles

Filmografi

Entrance 2015

Repertoar/Repertoaire, 2013

Stora scenen/The Big Scene, 2010

Poverty and Hardship, 2007

The Living And The Dead, 2007

Ushaka, 2007

Song About The Futility Of Human Endeavour, 2006

Martine, Sarah Kane And Suicide, 2006

To Obliterate Past Humiliation by Resumed Action, 2006

Wall Of Love, 2005

Just Visiting This Planet, 2005

Christer & Krapp, 2004

No One Lived My Life, Not Even Me, 2003

The Method, 2003

Cowboy Russ, 2003

Leona Babette, Westwood Los Angeles, 2003

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun