Sophia Josephson

Projektroller: Producent/prod.ledare, Regissör
  • Postort: Solna

Intresserad av människor i och utanför sin kulturella kontext. Hur identiteter ändras, skapas och förstärks.

Utbildningar

Drama-teater-film A-B, Umeå universitet, 2005/2006, Umeå

Drama och teaterpedagogik B-C, Umeå universitet, 2007

Recensionsverksamhet i teori och parktik, Uppsala universitet, 2008, Uppsala

Screen memories-contemporary Israeli film, 2009, Jerusalem

Dokumentärfilmslinjen, Biskops-Arnös folkhögskola, 2011, Biskops-Arnö

Video Art, Umeå Konsthögskola, 2011, Umeå

Filmografi

Studentkomplexet, dokumentär, 2012, regi

Dancing With Chainsaw, dansfilm, 2011, regi

Saraplatsen, fiktion, 2011, produktionsledare

Länge leve historien, dokumentär, 2011, regi

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun