Emma Sahlgren

Projektroller: Producent/prod.ledare
  • Postort: Hägersten
  • Telefon: 070 - 274 19 77
  • Produktionsbolag/företag: Mantaray Film

Utbildningar

Teatervetenskap, Stockholms Universitet, 2000, Stockholm

Filmvetenskap, Stockholms Universitet, 2001, Stockholm

Entertinment design and technology, Chalmers/GU, 2007, Göteborg

Producentlinjen, Institutet för Högre, TV-utbildning, 2009, Göteboeg

Intensivkurs i filmpolitik, Göteborgs Filmhögskola 2009-10, Göteborg

Praktisk filminspelning och Praktisk filmproduktion. Göteborgs Filmhögskola Göteborg 2009-10

Filmografi

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun