Abed Loutfi

Projektroller: Regissör, Klippare, Postprod./bild
  • Postort: Stockholm
  • Produktionsbolag/företag: A Fair Judgement

A filmmaker from Lebanon settling down and making contacts in Sweden

Filmtips: Delicatessen, Werckmeister Harmonies, Children of men

Utbildningar

Postproduction - Stockholms Dramatiska Högskola - June 2018.

Documentary Film Master's Program - Linköpings Universitet - June 2014.

Cinema/TV Production - Institute of Fine Arts, Beirut - 2011.

Filmografi

Life in a Drop of Ink - Short documentary, 2012.

The Pendant - Short film, 2011.

Cinema Has Left the Building - Short documentary 2011,

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun