Gå till gamla Filmbasen
Choose language

Översätt
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.


Sök search-icon

Frågor och svar om Film Stockholm

januari 15th, 2021 by

Vad är Film Stockholm?

Film Stockholm är ett nytt produktionscentrum för film och tv i Stockholmsregionen som har följande huvuduppdrag:

· Samproducera filmer i alla format och TV-dramatik
· Filmkommisionär verksamhet
· Talangutveckling
· Kompetensutveckling

Bolaget startar sin verksamhet i februari 2021.

 

Vilka står bakom Film Stockholm?

Film Stockholm är ett Region Stockholm-ägt bolag som drivs i samarbete med Stockholms stad genom ett samverkansavtal. Fler finansiärer och samarbetspartners kommer att tillkomma och ett uppdrag för bolaget är att stärka finansieringen på sikt.

 

Vad händer med befintliga verksamheter som påverkas av den nya satsningen?

Film Stockholm har varit Stockholms läns regionala resurscentrum för film och en del av Region Stockholms kulturförvaltning. När det nya bolaget nu tar över namnet Film Stockholm delas verksamheten upp. Filmbasen, Region Stockholms center för talangutveckling och filmstöd, går upp i det nya bolaget Film Stockholm. Den filmfrämjande konsulentverksamheten som arbetar med filmpedagogik, visning- och spridningsfrågor och film i vården stannar kvar inom Region Stockholms kulturförvaltning inom en ny enhet för konsulenter.

Den regionala filmfonden Film Capital Stockholm avvecklas vid årsskiftet 2020-2021. Delar av uppdraget tas över av Film Stockholm. Den filmkommissionära verksamheten kommer att fortsätta i Film Stockholms regi. Den tidigare filmkommissionären Daniel Chilla kommer fortsatt vara kontaktperson och en resurs för och attrahera filminspelningar i Stockholmsområdet.

Huvudfokus för Film Stockholm kommer att vara professionell produktion men bolaget kommer också att fortsätta det arbete med talangutveckling för filmare som Region Stockholm genom Filmbasen har drivit i mer än tio år.

 

Kommer det här betyda fler filminspelningar i Stockholm?

Ja, Film Stockholm samarbetar med Stockholms stad och andra kommuner i regionen för att förbättra möjligheten att producera filmer i Stockholm. Fler filmare verksamma i Stockholmsregionen får möjlighet att filma i sin egen region och ett mål är också att fler berättelser som utspelar sig i Stockholm kan spelas in i Stockholm.

 

Hur fungerar den framtida finansieringen av film- och tv-produktioner? Vem kan söka? När går det att söka?

Film Stockholm kommer att finansiera filmproduktioner genom att investera i filmer och tv-produktioner som samproducent. Det kan handla om långfilm, tv-serier, kort- och dokumentärfilm, samt nya format och tekniker. E-tjänsten för att söka finansiering kommer att öppna under första kvartalet 2021. Mer information om villkor och kriterier för att söka kommer inför öppnandet av ansökningssystemet.

 

Hur kommer ansökningarna att handläggas?

Ansökningar kommer att handläggas av en produktionsgrupp inom Film Stockholm.
Information om kontaktuppgifter och handläggningstider m.m. kommer att publiceras på Film Stockholms webbplats. Nya deadlines för kortfilm kommer fastställas inom kort, övriga format kommer att handläggas löpande.

 

Kontaktuppgifter för övriga frågor

Vidare läsning och svar på vanliga frågor kommer att publiceras på www.filmstockholm.se under första kvartalet 2021.

För övriga frågor, hör av dig till Film Stockholms chef Joakim Blendulf: [email protected].

För filmkommissionära frågor, hör av dig till filmkommissionär Daniel Chilla: [email protected]

Sök Konstnärsnämndens krisstipendium senast 3 februari

januari 15th, 2021 by

Är du filmarbetare vars professionella yrkesverksamhet drabbats till följd av pandemin? Konstnärsnämndens Krisstipendium 3 är en del av det krisstöd regeringen beslutat om på grund av coronakrisen. Krisstipendiet ska stödja konstnärer med anledning av de ekonomiska konsekvenser som covid-19 medför.

Krisstipendium 3 kan sökas av yrkesverksamma konstnärer på en professionell nivå inom bild och form, musik, teater, film, dans och cirkus. Du ska även vara bosatt eller verksam i Sverige. Sista ansökningsdagen är den 3 februari.

Här kan du läsa mer och söka Konstnärsnämnden Krisstipendium 3.

Guldbaggenomineringar till filmer med stöd från Film Stockholm/Filmbasen

december 18th, 2020 by

Nomineringarna till årets Guldbaggar är klara och vi kan konstatera att flera filmer med stöd från Film Stockholm har chans på några av de tyngsta baggarna. Två av de nominerade för bästa film och alla nominerade för bästa dokumentär har fått projektstöd eller deltagit i STHLM Debut. I kortfilmskategorin har två av tre nominerade filmer fått stöd från Filmbasen.

I kategorin för bästa film är Greta av Nathan Grossman och Scheme Birds av Ellen Fiske och Ellinor Persson nominerade. Greta har fått Filmbasens projektstöd och Scheme Birds har fått projektstöd och deltagit i utvecklingsprogrammet STHLM Debut som Filmbasen/Film Stockholm driver tillsammans med Film Capital Stockholm och Stockholms Filmfestival.

Tre nomineringar till dokumentären om Greta Thunberg

I Greta följer vi klimataktivisten Greta Thunberg från skolstrejkens början på vägen mot världsberömmelse. Dokumentären är regisserad av Nathan Grossman och producerad av Cecilia Nessen och Fredrik Heinig. Nathan Grossman är även nominerad i kategorin för bästa regi.

Scheme Birds berättar historien om Gemma, som bor i ett bortglömd del av Skottland. Hon är en så kallad “scheme bird”, som aldrig säger nej till ett slagsmål. Scheme Birds är regisserad av Ellen Fiske och Ellinor Persson och är producerad av Mario Adamson och Ruth Reid.

“Filmbasens stöd gjorde att vi kunde börja filma och undersöka om det fanns en berättelse. Vi har alltid varit ett litet, flexibelt team och stödet från Filmbasen täckte de första resorna vilka var guld värda. Vi blev antagna till STHLM Debut i slutet av vår filmprocess och under programmet hann vi klippa filmen. Inspirationen från de andra deltagarna och föreläsarna/ledarna har betytt allt! Det har varit så skönt att kunna prata av sig med andra i samma situation. Inget har varit för stort eller för litet att diskutera. Hela programmet bygger på en metod som vi vill fortsätta använda i vårt filmskapande – att våga vara sårbar och att kunna bjuda in andra i sin process. Att det dessutom har varit roligt är viktigt, för det måste ju vara roligt att göra film om det ska vara värt det!”
/Regissörerna Ellen Fiske och Ellinor Hallin om vad Filmbasens projektstöd och STHLM Debut har betytt under produktionen av Scheme Birds.

Alla nominerade dokumentärer Filmbasen-stödda

I kategorin för bästa dokumentärfilm har alla tre nominerade fått stöd från Filmbasen/Film Stockholm: Utöver Greta och Scheme Birds är Idomeni av David Aronowitsch nominerad.

I kategorin för bästa kortfilm har två av tre nominerade fått projektstöd från Film Stockholm/Filmbasen: Du gamla, du fria av Dawid Ullgren och A Legacy of Horses av Annika Karlsson och Jessica Karlsson.

Grattis till alla nominerade, säger vi på Film Stockholm/Filmbasen!

Ny satsning ger dubbelt så mycket pengar till film- och tv-produktion i Stockholm

december 9th, 2020 by

Region Stockholm och Stockholms stad gör gemensam sak och startar ett nytt produktionscentrum för film och tv. Det nya bolaget, som får namnet Film Stockholm, kommer att fördubbla de produktionsmedel som parterna tidigare kunnat satsa och göra det tydligare och enklare för filmbranschen att söka finansiering. Styrelseordförande blir Kristina Rennerstedt. 

Region Stockholms fullmäktige tog den 8 december beslut om att bilda aktiebolaget Film Stockholm, ett produktionscentrum för film och tv. Utöver finansiering av film- och tv-dramatik kommer Film Stockholm att genom filmkommissionär verksamhet arbeta för att Stockholmsområdet ska vara en attraktiv plats för filminspelningar, samt arbeta med talang- och branschutveckling.

– Vi är glada över det här nära samarbetet mellan Region Stockholm och Stockholms stad inom filmområdet. Den gemensamma satsningen på Film Stockholm kommer att ge bättre förutsättningar för att producera film och tv-drama av hög kvalitet som också kan nå en stor publik, säger Eva Bergquist, förvaltningschef Region Stockholms kulturförvaltning.

15 miljoner kronor till film- och tv-produktion

Film Stockholm kommer att vara ett Region Stockholm-ägt bolag och drivas tillsammans med Stockholms stad genom ett samverkansavtal. Totalt kommer Film Stockholm att kunna investera minst 15 miljoner kronor årligen i film- och tv-produktioner. Det är en fördubbling av de medel som Region Stockholm och Stockholms stad tidigare förfogat över för film- och tv-produktion totalt. Därtill kommer fler finansiärer och samarbetspartners att tillkomma. Det nya bolaget beräknas starta sin verksamhet i februari 2021.

Så fungerar finansieringen

Film Stockholm kommer att finansiera filmproduktioner genom att investera i filmer och tv-produktioner som samproducent. Det kan handla om långfilm, tv-dramatik, kort- och dokumentärfilm samt nya format och tekniker. En ansökningsportal för att söka finansiering beräknas öppna senast i februari 2021. För att en samproduktion ska vara aktuell krävs att hela eller delar av produktionen genomförs i Stockholmsregionen.

Mer information om villkor och kriterier för att söka kommer publiceras www.filmstockholm.se inför öppnandet av ansökningssystemet.

Film Stockholms bolagsstyrelse

Ordförande för det nya filmbolaget blir Kristina Rennerstedt, tidigare generaldirektör för Statens kulturråd och tidigare ordförande för Kungliga Operan AB.

– Få konstarter når så många som just filmen och jag ser fram emot att börja arbeta med detta nya och hedersamma uppdrag, säger Kristina Rennerstedt.

Regionfullmäktige har därutöver tillförordnat följande personer att utgöra bolagets styrelse:

 • Ali Boriri, grundare och VD Focus film.
 • Ylva Gustafsson, professor i filmregi Stockholms Konstnärliga Högskola.
 • Pia Kronqvist, VD för Scenkonst Öst.
 • Henric Larsson, VD för Chimney.

Organisationsförändringar

Film Stockholm kommer att bli ett aktiebolag under Region Stockholms koncernbolag LISAB. Skapandet av det nya bolaget innebär vissa förändringar i Stockholms filmlandskap:

 • Film Stockholm har varit Stockholms läns regionala resurscentrum för film och en del av Region Stockholms kulturförvaltning. När det nya bolaget nu tar över namnet Film Stockholm delas verksamheten upp. Filmbasen, Region Stockholms center för talangutveckling och filmstöd, går upp i det nya bolaget Film Stockholm. Den filmfrämjande konsulentverksamheten, som arbetar med filmpedagogik, visning- och spridningsfrågor och film i vården, stannar kvar inom Region Stockholms kulturförvaltning inom en ny enhet för konsulenter.
 • I samband med att det nya produktionscentrumet startar sin verksamhet kommer den regionala filmfonden Film Capital Stockholm, som funnits sedan 2007, att avvecklas. Film Capital Stockholm har starkt bidragit till att sätta filmen i vår region på kartan och har legat bakom flera framgångsrika filmer och tv-serier. Region Stockholm och Film Stockholm vill tacka alla medarbetare, finansiärer och samarbetspartners som bidragit till Film Capital Stockholms verksamhet.
 • Den filmkommissionära verksamheten som tidigare drivits av Film Capital Stockholm kommer att övergå i Film Stockholms regi. Den nuvarande filmkommissionären Daniel Chilla kommer fortsatt vara kontaktperson och en resurs för att attrahera och underlätta filminspelningar i Stockholmsområdet.

Mer information

Här finns svar på vanliga frågor om Film Stockholm. Mer detaljerad information kommer att publiceras på www.filmstockholm.se under januari/februari 2021. För övriga frågor, hör av dig till Film Stockholms chef Joakim Blendulf: [email protected].

People of Film – ny tjänst som vill öka mångfalden i svensk filmbransch

november 2nd, 2020 by

Nu lanseras People of Film, en plattform som samlar svenska filmarbetare som rasifieras eller är icke-vita. Målet är att öka mångfalden bakom kameran i svensk filmbransch.

I dagsläget är runt 70 filmarbetare anslutna till plattformen, men med tiden hoppas man på att fler registrerar sig. På plattformen kan man söka bland filmarbetarna baserat på yrke, antal års erfarenhet och städer de är verksamma i.

– För mig är det fortfarande ett mysterium hur det kommer sig att bristen på representationen är så hög år 2020. När frågan diskuteras så ursäktas det många gånger med att kompetensen helt enkelt inte finns, men med People of Film kan man inte längre hävda att man vill rekrytera mer mångfald men inte vet hur. Nu finns kompetensen samlad, bara ett klick bort, säger David Nzinga, en av initiativtagarna.

Bakom initiativet står Hawa Sanneh, filmproduktionsstudent, David Nzinga, skådespelare och grundare av DNZ Pictures, och Susanne Tiger, produktionschef, som har tagit fram plattformen tillsammans med produktionsbolaget BR•F (B-reel Films). Bland finansiärerna finns Film Stockholm (som driver Filmbasen), Film i Väst, Film i Skåne, Filmpool Nord och Svenska Filminstitutet är med och finansierar projektet.

Läs mer hos People of Film.

Film Stockholm/Filmbasen söker vikarierande kommunikatör

oktober 29th, 2020 by

Film Stockholm är Stockholms läns regionala resurscenter för film och rörlig bild. Vi är en del av Region Stockholms kulturförvaltning och har ett uppdrag från regionens kulturnämnd och Svenska Filminstitutet. Film Stockholm driver även Filmbasen, som är Stockholms läns mötesplats och talangutvecklingscentrum för unga filmare. Film Stockholm/Filmbasen har tolv anställda och har kontor vid Medborgaplatsen och i Botkyrka.

Vi söker nu en erfaren kommunikatör som fortsätter att utveckla vårt interna och externa arbete. Tjänsten är ett föräldravikariat från december 2020 till september 2021 med möjlighet till förlängning.

Uppgifter och roll

Som kommunikatör är du ytterst ansvarig för kommunikationsplaneringen, redaktör för våra två webbsidor och nyhetsbrev, beställare av annonser och trycksaker, samordnare av kommunikation inför event och ansvarig för att ta fram av relevant infomaterial i samråd med övriga medarbetare.

Du ska också samordna information internt och samverka med andra kommunikatörer inom kulturförvaltningen Region Stockholm och bidrar till kommunikationsfunktionens planeringsarbete för ditt verksamhetsområde.

Arbetet inkluderar bland annat att:

 • Löpande sköta webbar och skriva nyhetsbrev
 • Säkra den interna kommunikationen
 • Skriva pressmeddelanden och göra utskick
 • Vara kontaktperson för annons och press
 • Vara ansikte utåt vid event
 • Ta fram relevant infomaterial genom att vara redaktör, korrekturläsa, göra tryckbeställningar med mera
 • Sköta och utveckla användandet av sociala media.
 • Utvecklingsarbete med Film Stockholms båda webbplatser.
 • Bidrar till stöd för medarbetare att tillämpa kommunikationspolicy för Region Stockholm, efterleva riktlinjer och grafisk profil för verksamheten
 • Säkra organisationens hantering av personuppifter

Omfattning och tillträde

Tjänsten är heltid och vikariat. Tillträde ca 1 december 2020 eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 2020-11-16

Läs mer om tjänsten, egenskaper, meriter och hur du söker på Region Stockholms rekryteringsplattform.

Sök till Talangdagarna i Visby 2020 (INSTÄLLT)

oktober 15th, 2020 by

Uppdaterat: Tyvärr måste vi meddela att Talangdagarna ställs in helt 2020 på grund av coronapandemin.

***

Talangdagarna är en mötesplats för nya filmare från hela landet. De ligger vanligtvis på försommaren under Bergmanveckan på Fårö men i år har vi fått tänka om och tänka nytt. Därför välkomnar vi till en ny och annorlunda version av talangdagarna som nu ligger i december i Visby.

Här får du ta del av tre intensiva dagar med gäster, filmvisningar, nya bekantskaper och vandringar i den medeltida staden. Filmarna erbjuds boende på hotell, exklusiva möten med intressanta filmskapare, gott om tid att lära känna varandra och en filmövning med Hansestaden som kuliss.

Var: Kulturrum, Visby.
När: 3-6 december 2020.

Ur årets program

• Exklusiv förhandsvisning av STHLM Debutprojektet och långfilmen Clara Sola och samtal med filmens regissör Nathalie Alvarez Mesén och producent Nima Yousefi.
• I huvudet på en filmdistributör och en festivalproducent! Med Jonas Pedersen Hardebrant och Cia Edström.
• Upplev Visby innerstad som inspelningsplats!
• Exklusiv visning av den helt nya skräckfilmen Andra Sidan och möte med filmens regissörer Tord Danielsson och Oskar Mellander som gör sin långfilmsdebut.
• Och mycket mer!

Ansökan

Varje region väljer själv ut sina filmare. För att bli en av deltagarna från Filmbasen som representerar Stockholmsregionen skickar du din ansökan bestående av en kort presentation av dig själv, motivering varför du ska få åka samt cv till [email protected].
Ansök senast den 9 november 2020.

Pris: Varje regionalt resurscenter får en plats till förfogande för att skicka en filmare. Det regionala resurscentret står för kostnaden för talangprogramet (ca 2900:-) och viss del av resa. I priset ingår hotellrum och vissa måltider. Du kommer i övriga fall att stå för dina egna måltider.

Film på Gotland tillsammans med Filmbasen/Film Stockholm, Boost Hbg/Film i Skåne, Region Dalarna, Region Gävleborg och FilmCloud bjuder in till tre spännande dagar fulla av möten och nya intryck.

Höjdpunkter från STOCKmotion 2019 visas på Sergels torg

september 7th, 2020 by

Från den 9 september kommer några av höjdpunkterna från förra årets STOCKmotion filmfestival att visas på Sergels torg. Inför årets upplaga arrangerar STOCKmotion, AMF Fastigheter och Film Capital Stockholm kortfilmsbio för alla som besöker torget. Här kommer ett urval uppskattade filmer från förra årets festival att visas under lunchtid.

STOCKmotion har valt ut sex av de över 200 filmer som skickades in till festivalen 2019. Mellan den 9-24 september arrangeras kortfilmsbio där några av förra årets mest uppskattade STOCKmotion-bidrag visas under lunchtid.

– Vi är glada att ges möjligheten att visa några guldkorn från förra årets STOCKmotion mitt i stan. Vi har valt kortfilmer av stockholmare med hög konstnärlig nivå och som bjuder på lite glädje och inspirerar till reflektion på lunchrasten, säger Joakim Blendulf, chef för Film Stockholm/Filmbasen som arrangerar STOCKmotion. 

Kortfilmsbion är öppen för alla som har tid och lust att stanna till under lunchpausen. Genom att skapa en mindre utomhusbiograf under tak blir det möjligt att ta del av ett brett utbud av kortfilmer. Den första visningen hålls den 9 september kl 12-13, då visas bl.a. förra årets vinnarfilm ”Kollektivet”. 

Sergels torg utvecklas snabbt. I takt med att det digitala kulturcentret Space tar form i 5:e Hötorgshuset vill vi redan nu erbjuda något nytt, spännande och enkelt för de som rör sig i Stockholms innerstad. Därför är vi väldigt glada att samarbeta med Film Capital Stockholm och STOCKmotion för att kunna visa ett brett utbud av STOCKmotions kortfilmer. Vi hoppas att de ger lite extra glädje under en av dagens viktigaste pauser, lunchen, säger Magnus Behrenfeldt, stadsutvecklingschef för AMF Fastigheter.

Kortfilmsbion är en del av samarbete mellan Film Capital Stockholm och AMF Fastigheter som ska stärka känslan av trygghet och trivsel genom att göra film och rörlig bild mer tillgänglig i stadens rum. 

Visningarna hålls i ett av 5:e Hötorgshusets skyltfönster, nere på Sergels torg vid ”Under Fontänen”. Utomhusbiografen har 50 sittplatser med god distans. Visningarna är kostnadsfria. Ingen föranmälan krävs. 

Program

Ons 9 /9, kl. 12.00 – 13.00
Kollektivet (Vinnare av STOCKmotions stora pris 2019, regi: Nadja Hjorton och Siri Hjorton Wagner)
Jamila (regi: Sophie Vukovic)

Tors 10/9, kl. 12.00 – 13.00
Pappa (regi: Angelika Abramovitch)
Sonjas grill (regi: Måns Nyman) 

Tors 17/9, kl. 12:00 – 13:00
Norrsken (regi: Sebastian von Wachenfeldt)
Pappa (regi: Angelika Abramovitch

Tors 24/9, kl. 12:00 – 13:00
Jamila (regi: Sophie Vukovic)
Sonjas grill (regi: Måns Nyman) 

Plats:

På Sergels torg, vid Under Fontänen i riktning mot Hötorgshusen. 

Om STOCKmotion

STOCKmotion är en kortfilmsfestival för filmare i Stockholms län som startade 2014. Den sjunde upplagan av festivalen kommer för första gången att vara online den 14–17 oktober 2020. 

STOCKmotion arrangeras av Film Stockholm/Filmbasen. Film Stockholm är Stockholms läns regionala resurscenter för film och rörlig bild, och drivs av Region Stockholms kulturförvaltning. 

Om 5:e Hötorgshuset

5:e Hötorgshuset är ett av Stockholms ikoniska hus vid Sergels torg om 16 000 kvm. I delar av huset utvecklas Space, en mötesplats för den digitala generationen som kombinerar musik, gaming och content creation under ett tak. Idag finns artisterna Silvana Imam och Beatrice Elis kreativa hubb F5MMAN på plats 

Om Film Capital Stockholm
Film Capital Stockholm är den regionala filmfonden i Stockholm-Mälardalen, på Gotland och Åland. Vi är huvudstadsregionens samarbetsorganisation inom de kreativa och kulturella näringarna med fokus på film, TV och rörlig bild.

STOCKmotion-filmer på Serges torg - filmprogram.

Aktuella filmer med stöd från Filmbasen

augusti 28th, 2020 by

Flera filmer med stöd från Filmbasen är aktuella just nu. Filmfestivalen i Venedig har valt ut två filmer: Greta av Nathan Grossman och Nattåget av Jerry Carlsson. Nordisk Panorama har flera Filmbasen-stödda filmer i sitt program och dessutom är Minnen av Kristin Johannessen och Bekännelsen av Tomas Blideman SVT-aktuella.

Festivalprogrammet till Nordisk Panorama 17-27 september är släppt och innehåller flera filmer som fått stöd av Filmbasen:

Minnen av Kristin Johannessen har fått coachstöd och ekonomiskt stöd av Filmbasen. Den visades på SVT den 18 augusti och går att se på SVT Play här: https://www.svtplay.se/video/27662045/minnen

Bekännelsen av Tomas Blideman har fått ekonomiskt stöd och teknikstöd av Filmbasen. Filmens regissör och huvudpersonen Ahmed Skjetne medverkade i SVT:s Morgonstudion den 28 augusti. Inslaget kan ses här (ligger kvar sju dagar efter sändning): https://www.svtplay.se/video/24909447 
Filmen hade biopremiär i Värnamo den 24 augusti och visas i SVT den 8 september.

Ansök till Uppsala Talangdagar och/eller Uppsala Kortfilmspitch senast 11 september

augusti 28th, 2020 by

Under Uppsala Kortfilmfestival 19-25 oktober arrangeras Uppsala Talangdagar (22-25 oktober) och Uppsala Kortfilmspitch (23 oktober). Ansökan är öppen till 11 september och görs separat till de två evenemangen.

Läs mer på festivalens hemsida, länkar nedan. Vi ser fram emot att få in din ansökan!

Uppsala Talangdagar: http://www.shortfilmfestival.com/uppsala-talangdagar/
Arrangeras 22-25 oktober.

Uppsala Kortfilmspitch: http://www.shortfilmfestival.com/uppsala-kortfilmspitch/
Arrangeras 23 oktober. Prissumman på 25 000 kronor delas ut av Svenska Filminstitutets kortfilmskonsulent Ami Ekström.