Kriterier för teknikcheckar

INFORMATION OM TEKNIKCHECKARNA

Satsningen på teknikcheckar syftar till att stärka förutsättningarna för inspelning av professionell kort- och dokumentärfilm samt lågbudgetlångfilm i Stockholm-Mälardalen och vänder sig till produktionsbolag och projekt som har stora delar av finansieringen på plats. En teknikcheck innebär fria lån av inspelningsteknik och/eller kraftigt rabatterad postproduktion från de teknikföretag vi samarbetar med.

Det är Filmbasen/Film Stockholm och Filmregion Stockholm-Mälardalen som bedömer inkomna projekt. Beslut om vilka projekt som får teknikcheckar tas i samråd med teknikföretagen. Filmbasen koordinerar kontakten mellan produktionsbolaget och teknikföretagen. 

Teknikcheckarna är inte åldersrelaterade, men minst häften av teknikcheckarna ska vändas mot mer talangutvecklande projekt och hälften av de stödda projektens regissörer ska vara kvinnor. 

Kriterier för teknikcheckar:

1. Projektet måste genomföras av ett produktionsbolag och ha en för produktionen giltig ansvarsförsäkring. 

2. Projektet ska ha minst 50 % av finanisieringen klar från SFI och/eller SVT och/eller annan huvudfinansiär. 

3. Projektet ska produceras helt eller delvis i Stockholm-Mälardalen.

Ansökan görs via Filmbasens projektansökan. Ansökningar behandlas löpande med en svarstid om cirka sex veckor. Skriv i ansökan att den avser teknikcheckar och gärna vilken typ av inspelningsteknik/postproduktion som eftersöks.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun