Vänsterspalt

Annonser som publiceras i vänsterspalten.

1Tempo Dokumentärfestival

Tempo

Stockmotion

Stockmotion

Följ oss på Instagram

Följ Filmbasens filmare på Instagram

Telia

Telia är Filmbasens nya sponsor

GIFF 2013

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun