stängt

Sommartider för kortfilmsstöd

Sommarkänslan kom tidigt i år och därför vill vi passa på att göra er uppmärksamma på vad som gäller för Filmbasens sommartider.  Den 15 maj stänger vår ansökningsportal. Ansökningar inkomma fram till 15 maj behandlas som vanligt med cirka sex veckors handläggningstid. Inkommer din ansökan efter den 15 maj behandlas den först från 1 september och även då med cirka sex veckors handläggningstid. 

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun