Teknik

Ett av Filmbasens viktigaste sätt att stödja filmare är att låna ut teknik, kameror, ljud, ljus och redigeringsutrustning. Just nu ser de möjligheterna att låna teknik lite olika ut i Stockholm och i Västmanland. Under menyn Teknik kan du läsa vad det finns för tillgänglig teknik i ditt län samt hur du får tillgång till den. 

Under 2018 kommer teknikparken i Stockholm att uppgraderas med ny utrustning. 

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun