Teknik

Ett av Filmbasens viktigaste sätt att stödja filmare är att låna ut teknik, kameror, ljud, ljus och redigeringsutrustning. Just nu ser de möjligheterna att låna teknik lite olika ut i de olika länen runt Mälardalen. Under menyn Teknik kan du läsa vad det finns för tillgänglig teknik i ditt län samt hur du får tillgång till den. Filmbasen ger också, i sammarbete med Filmregion Stockholm-Mälardalen via teknikföretagen Dagsljus, Stopp och The Line, stöd i form av teknikcheckar

www.filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms Läns Landsting och Botkyrka kommun © Stockholms Läns Landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun