Vanliga frågor

Måste jag vara registrerad filmare (”medlem”) på filmbasen.se för att söka projektstöd till min film?
– Ja.

Vilka ansökningstider gäller för att söka projektstöd?
– Aktuella deadlines för året finns här.

Hur länge måste jag vänta tills jag får svar?
– Räkna med minst 8 veckors handläggningstid från den aktuella deadlinen.

Kan jag skicka min ansökan via mail?
– Nej. Vi tar ansökningar bara via hemsidan.

Jag har registrerat ett användarkonto men kan inte logga in.
– Du bör ha fått ett mejl med dina inloggningsuppgifter. Om uppgifterna inte fungerar kan du klicka på Begär nytt lösenord på förstasidan. Om du inte får något mejl så kan du kontakta [email protected].
OBS! Tänk på att ditt användarnamn inte behöver vara samma som din mejladress. Det beror på vad du angav när du registrerade kontot.

Jag har skapat ett projekt. Hur gör jag för att skicka in min ansökan om stöd?
OBS! Under våren uppdaterar Filmbasen hemsidan och systemet för att ta emot ansökningar om projektstöd. Därför tar vi inte emot nya ansökningar för tillfället. Det nya ansökningssystemet öppnar senare under våren. Nästa deadline för att söka projektstöd är den 12 september 2018 och nya ansökningar som skickas in under våren/sommaren kommer att behandlas efter det.

Ansökningar som skickades in i samband med deadlinen den 4 april 2018 behandlas just nu. Räkna med en handläggningstid på cirka tio veckor innan du får svar.

Måste jag göra samma ansökan om jag bara vill söka teknikstöd eller jobba med Filmbasens coacher?
– Ja. Vi bedömer inte din ansökan utifrån vilket stöd du söker utan utifrån hur intressant vi anser att du och ditt filmprojekt är.

Vad bör jag tänka på när jag söker projektstöd?
– Tänk på att presentera dig själv, dina filmerfarenheter och din nya filmidé så tydligt och kortfattat som möjligt. Ladda upp en genomtänkt projektbeskrivning och ett genomarbetat manus. Ladda upp eller skicka länk till en tidigare film du har regisserat som du är stolt över!  Ställ gärna denna fråga till dig själv innan du ansöker: Kan jag kort och koncist formulera vad jag vill med min nya film och hur jag vill iscensätta den? Då är det läge att söka stöd! Annars kanske du ska vänta och fundera lite till över din filmidé?

Vilka filer ska jag ladda upp i samband med min ansökan?

– Detta får du även information om när du registrerar ditt filmprojekt och söker stödet. Vi vill ha en projektbeskrivning av din film (det räcker med 1 A4-sida där du kortfattat beskriver din idé, hur du tänker dig att produktionen ska genomföras och vad du behöver hjälp med). Om du söker stöd till en kortfilm (animation eller fiktion) ska du även bifoga ett manus. Det spelar ingen roll hur manuset är formaterat, bara vi kan följa din historia från början till slut. Du ska även ladda upp eller bädda in en tidigare film du har regisserat eller skicka en länk med lösenord så vi kan se den. Du får gärna bifoga budget och finansieringsplan men det är inget krav.

Har ni en budgetmall?
– Filmbasen har ingen egen budgetmall, men vi rekommenderar att du använder SFI:s budgetmall och använder de partier som är relevanta för ditt projekt.

Kan jag göra fel i min ansökan?
– Nej, i så fall kommer vårt automatiska formulär eller – vid senare tillfälle – vår konsulent att be dig komplettera din ansökan. Notera dock att om du inte kompletterar din ansökan med projektbeskrivning/manus och en tidigare film du har regisserat inom en (1) månad från det att du skickat din ansökan så kan Filmbasen komma att radera din ansökan.

Vem beslutar om ansökningar om projektstöd?
– Det gör respektive filmkonsulent i det län där du är bosatt och huvudsakligen verksam.

Hur bedömer ni ansökningar, vilka filmare och projekt får stöd?

– Filmbasen tittar mycket på vem du är som filmare och dina tidigare prestationer inom film – inte minst den tidigare film du har regisserat och som du laddar upp eller skickar till oss att titta på. Har du spännande idéer om film och en välformulerad uppfattning om vad du vill berätta och iscensätta? Har du ett gott handlag med det filmiska hantverket; tekniskt, dramaturgiskt, personregimässigt etc? Konsulenten bedömer naturligtvis även din nya filmidé: är den intressant, originell, väl genomtänkt, väl presenterad och möjlig att genomföra.

Kan jag söka på nytt med samma filmprojekt om jag får nej första gången?
– Nej. Du kan bara ansöka om projektstöd för samma filmidé en (1) gång. Om du utvecklar din filmidé så pass mycket att det kan betraktas som ett nytt filmprojekt är du välkommen att göra en ny ansökan för detta nya projekt. OBS! Du bör då ge filmprojektet ett nytt namn.

Kan jag söka stöd för fler projektidéer?
– Ja, det går bra. Notera dock att detta inte ger dig en procentuellt större chans att få stöd – varje projekt bedöms strikt för sig och varje regissör kan bara få stöd för ett projekt åt gången.

Kan jag få stöd till flera filmprojekt?

– Ja – men inte samtidigt. På Filmbasen tillämpar vi principen att du först måste färdigställa den film du har fått stöd för innan du kan få stöd till en ny film.

Jag har fått beviljat stöd från er och skulle vilja söka mer stöd för samma projekt. Måste jag skapa ett nytt projekt eller kan jag bara uppdatera mitt gamla projekt?
– Du måste skapa ett nytt projekt varje gång du söker stöd. Gör som du gjorde förra gången; skapa ett nytt projekt med samma titel och sök stöd.

Varför kan jag inte fylla i hur mycket pengar jag söker?
– Därför att det inte påverkar vår bedömning av dig och din film. Storleken på stödet avgörs senare av vår bedömning av projektet. Men ni som skickar med en finansieringsplan får gärna skriva hur mycket ni söker från Filmbasen där.

Har jag större chans att få projektstöd om jag är tjej?
– Nej, vi ställer samma krav på både kvinnliga och manliga filmare vad gäller t ex filmisk begåvning, kunskap, färdighet och originalitet. Filmbasen strävar dock efter att fördela projektstöd jämt mellan män och kvinnor/killar och tjejer.

Hur många ansökningar om projektstöd från Filmbasen?
– Filmbasen mottar i nuläget ca 360 ansökningar per år.

Hur många får projektstöd?
– Vi stödjer normalt mellan 35-50 projekt varje år. Det betyder alltså att ungefär en fjärdel av de som ansöker stöd också beviljas stöd.

Vad består stödet av?
– Stödet består av dessa delar: förmedling av professionalla coacher, teknisk utrustning samt kontanta medel. De flesta av de som får stöd blir tilldelade en coach och/eller får låna teknik. Ungefär hälften av projekten får också stöd i form av kontanta medel.

Hur mycket pengar kan jag få?
– Film Stockholm har tidigare kunnat ge max 25 000 kr per projekt, fr.o.m 2017 kommer vi även kunna ge en del filmprojekt större stöd. I Västmanland  är taket mindre - uppemot 10.000 kr per projekt. Sammantaget tillsammans med annat stöd i form av teknik och coachhjälp kan dock vissa projekt få stöd upp till ett värde av 100 000 kr. 

Kan jag söka 150 000 kr på en gång?
– Ja, men tanken är att du ska kunna söka under olika omgångar i filmens process och få sammanlagt upp till max 150 000 för ditt projekt.

Vad gör era coacher och vilken hjälp ger de?
– Våra coacher finns till för att inspirera dig och stödja dig på de punkter i ditt filmprojekt där du själv inte har tillräckligt mycket erfarenhet och kunskap.  Denna person kommer då diskutera med dig om vad du vill med din film och hur du ska nå dit. Hon eller han kan bl a hjälpa dig att analysera vilka resurser du behöver: team framför och bakom kameran, pengar, teknik och annat och sedan hjälpa dig att hitta dessa resurser. Coachen  kan även hjälpa dig mer specifikt med allt från manusutveckling, foto, postproduktion och lansering av färdig film.

Vad menas med att jag måste vara ”bosatt och verksam” i Stockholms län?
– Film Stockholm/Filmbasen har endast i uppdrag att stödja filmare verksamma i Stockholms län. Om du bor och är skriven i ett annat län eller har din huvudsakliga verksamhet i annat län kan inte Film Stockholm/Filmbasen prioritera att ge dig stöd. Däremot kan Film i Västmanland ge undantag om man studerar på annan ort.

Måste jag spela in min film i mitt län om jag får stöd?
– Nej, du kan spela in din film var som helst när du får stöd från oss. Det finns ju dock många goda skäl till att spela in filmen på hemmaplan, t ex att det är enklare och billigare än att resa bort men också att det finns många spännande miljöer och historier att skildra här!

Kan jag söka stöd till en redan inspelad film?
– Ja, du kan söka stöd till din film i alla stadier av produktionsprocessen fram till att filmen är färdig. Registrera dig och ditt filmprojekt precis som vanligt och ladda upp hela filmen på din projektsida.

Kan jag söka stöd även om jag redan har annan finansiering/andra stöd till min film, t ex från Svenska Filminstitutet eller ett annat regionalt resurscentrum?
– Ja. Vi kan bara gratulera dig att du har lyckats hitta finansiering på annat håll! Detta förändrar inte vår bedömning av dig och din film – dvs det är vare sig en fördel eller nackdel för din ansökan.

Vart kan jag annars vända mig för att söka stöd till mitt filmprojekt?
– För att ge dig ett bra svar på den frågan måste vi veta vem du är och vilket filmprojekt du driver. Om du därför ansöker om vårt stöd försöker vi hjälpa dig tips i den mån vi kan. Rent allmänt kan du dock söka information om möjligheten till stöd på följande ställen: Svenska Filminstitutet, din nuvarande hemkommun eller det regionala resurscentrum som representerar det län du är född och uppvuxen i, samt fonder och stiftelser som relaterar till ämnet i din film. Du kan söka sponsring från teknik- och tjänsteföretagen i och utanför filmbranschen samt i övrigt tänka kreativt och positivt kring dina möjligheter att få resurser till din film!

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun