Vanliga frågor

Hur ansöker jag om projektstöd?
Filmbasen har inför hösten 2019 uppdaterat systemet för hantering av projektstöden. Det betyder att den som vill söka Filmbasens projektstöd nu skickar in sin ansökan via en e-tjänsteplattform som vi delar med Region Stockholms kulturförvaltning (som Filmbasen/Film Stockholm är en del av). 

Den sökande skapar som tidigare ett konto och en profilsida på Filmbasen.se, men själva stödet söks genom e-tjänstens formulär. Där behövs ett separat användarkonto. Man behöver inte längre skapa ett projekt på Filmbasen.se.

Riktlinjerna för projektstödet är desamma som tidigare, det är bara sättet att ansöka som har ändrats.

Gör så här om du REDAN HAR ett konto och en profilsida på Filmbasen.se:
1. Gå till vår e-tjänst (https://etjanster.kultur.sll.se/fpa) och klicka på Logga in.
2. Klicka på Skapa ett konto och slutför registreringen .
3. Logga in på https://etjanster.kultur.sll.se/fpa med ditt nya konto.
4. Följ instruktionerna för att skicka in din ansökan. 

Gör så här om du INTE HAR ett konto och en profilsida på Filmbasen.se:
1. Skapa ett användarkonto (http://www.filmbasen.se/user/register) på Filmbasen.se.
2. Från din kontosida skapar du sedan en profil där du presenterar dig som filmare. Använd INTE funktionen Skapa projekt & sök stöd på din kontosida på Filmbasen.se.
3. Gå till vår e-tjänst (https://etjanster.kultur.sll.se/fpa) och klicka på Logga in.
4. Klicka på Skapa ett konto och slutför registreringen.
5. Logga in på https://etjanster.kultur.sll.se/fpa med ditt nya konto.
6. Följ instruktionerna för att skicka in din ansökan. 

Aktuella deadlines för vårt stöd finner du här.

Måste jag vara registrerad filmare (”medlem”) på filmbasen.se för att söka projektstöd till min film?
– Ja. Du måste ha skapat en profilsida där du presenterar dig själv. Däremot måste du inte längre skapa ett projekt på Filmbasen.se för att söka projektstöd.

För att kunna skicka in din ansökan så behöver du i formuläret fylla i länken till din profilsida på Filmbasen.se. Om du har en profilsida sedan tidigare så behöver du inte skapa en ny. Profilsidan är den sida som har adressen www.filmbasen.se/filmare/filmarens-namn.

Vilka ansökningstider gäller för att söka projektstöd?
– Aktuella deadlines för året finns här.

Hur länge måste jag vänta tills jag får svar?
– Räkna med 8-10 veckors handläggningstid från den aktuella deadlinen.

Kan jag skicka min ansökan via mail?
– Nej. Vi tar ansökningar bara via hemsidan.

Jag har registrerat ett användarkonto men kan inte logga in.
– Du bör ha fått ett mejl med dina inloggningsuppgifter. Om uppgifterna inte fungerar kan du klicka på Begär nytt lösenord på förstasidan. Om du inte får något mejl, leta först och främst i din skräppostmapp. Om du inte hittar något där så kan du kontakta [email protected].

OBS! Tänk på att ditt användarnamn inte behöver vara samma som din mejladress. Det beror på vad du angav när du registrerade kontot.

Måste jag göra samma ansökan om jag bara vill söka teknikstöd eller jobba med Filmbasens coacher?
– Ja. Vi bedömer inte din ansökan utifrån vilket stöd du söker utan utifrån hur intressant vi anser att du och ditt filmprojekt är.

Vad bör jag tänka på när jag söker projektstöd?
– Tänk på att presentera dig själv, dina filmerfarenheter och din nya filmidé så tydligt och kortfattat som möjligt. Ladda upp en genomtänkt projektbeskrivning och ett genomarbetat manus. Bifoga länk till en tidigare film du har regisserat som du är stolt över! Ställ gärna denna fråga till dig själv innan du ansöker: Kan jag kort och koncist formulera vad jag vill med min nya film och hur jag vill iscensätta den? Då är det läge att söka stöd! Annars kanske du ska vänta och fundera lite till över din filmidé?

Vilka filer ska jag ladda upp i samband med min ansökan?

– Detta får du även information om när du registrerar ditt filmprojekt och söker stödet. Vi vill ha en projektbeskrivning av din film (det räcker med 1 A4-sida där du kortfattat beskriver din idé, hur du tänker dig att produktionen ska genomföras och vad du behöver hjälp med). Om du söker stöd till en kortfilm (animation eller fiktion) ska du även bifoga ett manus. Det spelar ingen roll hur manuset är formaterat, bara vi kan följa din historia från början till slut. Du ska även bifoga en länk med lösenord till en tidigare film du har regisserat så att vi kan se den. Du får gärna bifoga budget och finansieringsplan men det är inget krav.

Har ni en budgetmall?
– Filmbasen har ingen egen budgetmall, men vi rekommenderar att du använder SFI:s budgetmall och använder de partier som är relevanta för ditt projekt.

Kan jag göra fel i min ansökan?
– Nej, i så fall kommer vårt formulär eller – vid senare tillfälle – vår konsulent att be dig komplettera din ansökan.

Vem beslutar om ansökningar om projektstöd?
– Det gör Filmbasens filmkonsulent.

Hur bedömer ni ansökningar, vilka filmare och projekt får stöd?

– Filmbasen tittar mycket på vem du är som filmare och dina tidigare prestationer inom film – inte minst den tidigare film du har regisserat och som du laddar upp eller skickar till oss att titta på. Har du spännande idéer om film och en välformulerad uppfattning om vad du vill berätta och iscensätta? Har du ett gott handlag med det filmiska hantverket; tekniskt, dramaturgiskt, personregimässigt etc? Konsulenten bedömer naturligtvis även din nya filmidé: är den intressant, originell, väl genomtänkt, väl presenterad och möjlig att genomföra.

Kan jag söka på nytt med samma filmprojekt om jag får nej första gången?
– Nej. Du kan bara ansöka om projektstöd för samma filmidé en (1) gång. Om du utvecklar din filmidé så pass mycket att det kan betraktas som ett nytt filmprojekt är du välkommen att göra en ny ansökan för detta nya projekt. OBS! Du bör då ge filmprojektet ett nytt namn.

Kan jag söka stöd för fler projektidéer?
– Ja, det går bra. Notera dock att detta inte ger dig en procentuellt större chans att få stöd – varje projekt bedöms strikt för sig och varje regissör kan bara få stöd för ett projekt åt gången.

Kan jag få stöd till flera filmprojekt?

– Ja – men inte samtidigt. På Filmbasen tillämpar vi principen att du först måste färdigställa den film du har fått stöd för innan du kan få stöd till en ny film. Undantag kan ges för dokumentärfilm med lång produktionstid.

Jag har fått beviljat stöd från er och skulle vilja söka mer stöd för samma projekt. Måste jag skapa en ny ansökan eller kan jag bara uppdatera min gamla ansökan? 
– Du måste skapa en ny ansökan varje gång du söker stöd. Gör som du gjorde förra gången; skapa en ny ansökan samma titel och sök stöd. 

Varför kan jag inte fylla i hur mycket pengar jag söker?
– Därför att det inte påverkar vår bedömning av dig och din film. Storleken på stödet avgörs senare av vår bedömning av projektet. Men ni som skickar med en finansieringsplan får gärna skriva hur mycket ni söker från Filmbasen där.

Har jag större chans att få projektstöd om jag är tjej?
– Nej, vi ställer samma krav på både kvinnliga och manliga filmare vad gäller t ex filmisk begåvning, kunskap, färdighet och originalitet. Filmbasen strävar dock efter att fördela projektstöd jämt mellan män och kvinnor/killar och tjejer.

Hur många ansökningar om projektstöd från Filmbasen?
– Filmbasen mottar i nuläget ca 350 ansökningar per år.

Hur många får projektstöd?
– Vi stödjer normalt mellan 35-50 projekt varje år. 

Vad består stödet av?
– Stödet består av dessa delar: förmedling av coacher, teknisk utrustning samt kontanta medel. 

Hur mycket pengar kan jag få?
– Film Stockholm har tidigare kunnat ge max 25 000 kr per projekt, fr.o.m 2017 kommer vi även kunna ge en del filmprojekt större stöd. Sammantaget tillsammans med annat stöd i form av teknik och coachhjälp kan dock vissa projekt få stöd upp till ett värde av 150 000 kr. 

Kan jag söka 150 000 kr på en gång?
– Ja, men tanken är att du ska kunna söka under olika omgångar i filmens process och få sammanlagt upp till max 150 000 för ditt projekt.

Vad gör era coacher och vilken hjälp ger de?
– Våra coacher finns till för att inspirera dig och stödja dig på de punkter i ditt filmprojekt där du själv inte har tillräckligt mycket erfarenhet och kunskap.  Denna person kommer då diskutera med dig om vad du vill med din film och hur du ska nå dit. Hon eller han kan bl a hjälpa dig att analysera vilka resurser du behöver: team framför och bakom kameran, pengar, teknik och annat och sedan hjälpa dig att hitta dessa resurser. Coachen  kan även hjälpa dig mer specifikt med allt från manusutveckling, foto, postproduktion och lansering av färdig film.

Vad menas med att jag måste vara ”bosatt och verksam” i Stockholms län?
– Film Stockholm/Filmbasen har endast i uppdrag att stödja filmare verksamma i Stockholms län. Om du bor och är skriven i ett annat län eller har din huvudsakliga verksamhet i annat län kan inte Film Stockholm/Filmbasen prioritera att ge dig stöd.

Måste jag spela in min film i mitt län om jag får stöd?
– Nej, du kan spela in din film var som helst när du får stöd från oss. Det finns ju dock många goda skäl till att spela in filmen på hemmaplan, t ex att det är enklare och billigare än att resa bort men också att det finns många spännande miljöer och historier att skildra här!

Kan jag söka stöd till en redan inspelad film?
– Ja, du kan söka stöd till din film i alla stadier av produktionsprocessen fram till att filmen är färdig. Det går bra att bifoga en lösenordsskyddad länk till hela filmen i din ansökan.

Var hittar jag de loggor som ska vara med i eftertexterna om jag fått projektstöd?

Aktuella logotyper finns att ladda ned här.

Kan jag söka stöd även om jag redan har annan finansiering/andra stöd till min film, t ex från Svenska Filminstitutet eller ett annat regionalt resurscentrum?
– Ja. Vi kan bara gratulera dig att du har lyckats hitta finansiering på annat håll! Detta förändrar inte vår bedömning av dig och din film – dvs det är vare sig en fördel eller nackdel för din ansökan.

Vart kan jag annars vända mig för att söka stöd till mitt filmprojekt?
– För att ge dig ett bra svar på den frågan måste vi veta vem du är och vilket filmprojekt du driver. Om du därför ansöker om vårt stöd försöker vi hjälpa dig tips i den mån vi kan. Rent allmänt kan du dock söka information om möjligheten till stöd på följande ställen: Svenska Filminstitutet, din nuvarande hemkommun eller det regionala resurscentrum som representerar det län du är född och uppvuxen i, samt fonder och stiftelser som relaterar till ämnet i din film. Du kan söka sponsring från teknik- och tjänsteföretagen i och utanför filmbranschen samt i övrigt tänka kreativt och positivt kring dina möjligheter att få resurser till din film!

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun