Riktlinjer

Filmbasen har till uppdrag att stödja unga filmare i produktion av kort- och dokumentärfilm. Stödet hanteras av respektive regionalt resurscentrum (Film Stockholm och Film i Västmanland) och kan bestå av professionell coaching, fria lån av teknik och kontanta medel. Du kan bara söka från det län du är skriven i.

Stöd kan fördelas i form av förmedling av professionella coacher, lån av teknisk utrustning och kontanta medel. Storleken på stödet kan variera mellan olika filmprojekt och beroende på vilken län du söker ifrån. 


Riktlinjer för projektstödet

1. Stöd tilldelas endast filmare bosatta eller huvudsakligen verksamma i det länet som ansökan skickas till.Västmanland kan göra undantag för filmare som tillfälligt studerar på filmutbildning på annan ort. 

2. Med filmare menas främst filmens regissör eller producent.

3. Stöd tilldelas främst filmare mellan 18-30 år. Om du är yngre eller äldre minskar dina chanser ju mer avlägsen din ålder är från vår prioriterade åldersgrupp.

4. Stöd tilldelas främst semiprofessionella filmare. Med detta menas att du som filmare ska ha tidigare erfarenhet av filmproduktion, genom utbildning inom praktiskt film-/videoproduktion, tidigare arbete inom film eller produktion av egna filmer. För filmare med mindre erfarenhet finns möjligheter att söka kurser och workshops eller att få teknikstöd.

5. Fiktionsfilm, experimentfilm och animerad film i kortare format, samt dokumentärfilm.

6. Stöd kan ej sökas för musikvideo, reklam- eller informationsfilm. Film Stockholm ger inte heller stöd till skolproduktioner.

7. Stöd kan sökas under hela produktionsprocessen: från planeringsstadiet med en projektbeskrivning, manus eller pilotmaterial till redan inspelad film genom uppvisande av en grovklippning eller enskilda scener.

8. Stöd kan endast sökas digitalt genom filmbasen.se.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun