Projektstöd

Filmbasen förmedlar stöd till filmare för produktion av kortfilm, dokumentärfilm eller filmer i nya format och tekniker (t.ex. kortserier, VR-filmer, konvergerad media). Filmbasen är en del av Film Stockholm och förmedlar stödet på uppdrag av Stockholms läns landstings kulturnämnd. Stödet kan inte ges till lång spelfilm eller längre dramaproduktion för TV. Kortfilm definieras som en film med en maximal spellängd om 60 minuter. Vi stödjer enbart serier vars sammanlagda speltid inte överstiger 60 min. Stödet kan bestå av professionell coaching, fria lån av teknik och kontanta medel. 

Vi delar ut stöd till filmare bosatta och huvudsakligen verksamma i Stockholms län i form av kontanta medel mellan 5 000 kr och 150 000 kr (över 50 000 kr krävs juridisk person eller enskild firma), lån av teknisk utrustning, samt coachstöd. I kulturnämndens kriterier för stödet är maxbelopp för ett projekt 150 000 kronor, som kan delas ut uppdelat på olika faser i produktionen. Ett beviljat projekt som beviljats mindre belopp kan erhålla större finansiering i senare fas av projektet.

Filmbasen definierar sitt stöd utifrån olika kategorier (A-D). Du som söker behöver inte tänka på detta när du gör din ansökan, men kriterierna tas i beaktande vid bedömning. Har du tidigare sökt stöd från Filmbasen söker du alltså på samma sätt fortsättningsvis.

Aktuella deadlines för vårt stöd finner du här. Nästa deadline för att söka projektstöd är den 10 januari 2019 och nya ansökningar som skickas in under våren/sommaren kommer att behandlas efter det.

Har du frågor kring stödet och dess riktlinjer eller tekniska frågor? Läs i första hand sidan med vanliga frågor.
Har du ytterligare frågor? Kontakta: [email protected].

Om Filmbasens coaching:

Filmbasen erbjuder professionell coaching som ett stöd för att utveckla dig som filmare och dina projekt. Våra coacher är själva verksamma som professionella filmare och filmarbetare och utgör några av de absolut främsta och mest spännande i filmbranschen. Coachstödet är en del av Filmbasens vanliga projektstöd och du söker det när du skickar in din ordinarie ansökan. Du har själv möjlighet att påverka vem du skulle vilja ha som coach och kan skicka med ett förslag, men det är konsulenten som beslutar om stödet och tilldelar dig din eventuella coach.

Exempel på filmare och filmarbetare som agerat coach åt projekt är: Ewa Cederstam, Marta Dauliute & Elisabeth Cronvall Marjanovic, Fiona Jonuzi, Amanda Adolfsson, Ronny Fritsche, Maximillian van Aertryck, Mattias Olsson, Angela Bravo, Iga Mikler, Margareta Lagerqvist, Lisa Langseth, Mette Aakerholm, David Herdies, mfl. 

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun