Projektstöd

Filmbasen förmedlar stöd till filmare för produktion av kortfilm, dokumentärfilm eller filmer i nya format och tekniker (t.ex. kortserier, VR-filmer, konvergerad media). Filmbasen är en del av Film Stockholm och förmedlar stödet på uppdrag av Stockholms läns landstings kulturnämnd. Stödet kan inte ges till lång spelfilm eller längre dramaproduktion för TV. Kortfilm definieras som en film med en maximal spellängd om 60 minuter. Stödet kan bestå av professionell coaching, fria lån av teknik och kontanta medel.

Vi delar ut stöd till filmare bosatta eller huvudsakligen verksamma i Stockholms län i form av kontanta medel mellan 5 000 kr och 150 000 kr (över 50 000 kr krävs juridisk person eller enskild firma), lån av teknisk utrustning, samt coachstöd.

Filmbasen definierar sitt stöd utifrån olika kategorier (A-D). Du som söker behöver inte tänka på detta när du gör din ansökan, men kriterierna tas i beaktande vid bedömning. Har du tidigare sökt stöd från Filmbasen söker du alltså på samma sätt fortsättningsvis.

Aktuella deadlines för vårt stöd finner du här. Du söker stöd genom att skapa en profil, ett projekt och sedan skicka in en ansökan.

Har du frågor kring stödet och dess riktlinjer eller tekniska frågor? Läs i första hand sidan med vanliga frågor.
Har du ytterligare frågor? Kontakta: [email protected].

Om Filmbasens coaching:

Filmbasen erbjuder professionell coaching som ett stöd för att utveckla dig som filmare och dina projekt. Våra coacher är själva verksamma som professionella filmare och filmarbetare och utgör några av de absolut främsta och mest spännande i filmbranschen. Coachstödet är en del av Filmbasens vanliga projektstöd och du söker det när du skickar in din ordinarie ansökan. Du har själv möjlighet att påverka vem du skulle vilja ha som coach och kan skicka med ett förslag, men det är konsulenten som beslutar om stödet och tilldelar dig din eventuella coach.

Exempel på filmare och filmarbetare som agerat coach åt projekt är: Ewa Cederstam, Marta Dauliute & Elisabeth Cronvall Marjanovic, Fiona Jonuzi, Amanda Adolfsson, Ronny Fritsche, Maximillian van Aertryck, Mattias Olsson, Angela Bravo, Iga Mikler, Margareta Lagerqvist, Lisa Langseth, Mette Aakerholm, David Herdies, mfl. 

Deadlines för att söka stöd

Vi har tre deadlines för ansökningar under 2018: 10 januari, 4 april och 12 september 2018.

När det gäller handläggningstid, så är det 8-10 veckor från ansöknings deadline.

Så här söker du Filmbasens stöd:

1. Läs noga igenom riktlinjerna för stödet som bland annat beskriver vem det riktar sig till och vilken typ av filmprojekt som välkomnas.

2. För att söka stöd måste du vara registrerad filmare på filmbasen.se. Om du inte redan har registrerat dig måste du skapa ett nytt konto.

3. Klicka på länken Mitt konto för att skapa ett projekt. Vissa fält i formuläret är obligatoriska att fylla i för att du ska kunna söka stöd till projektet.

4. När du har registrerat alla obligatoriska fält i ditt projekt och laddat upp alla relevanta filer, klickar du på Skicka ansökan.

5. För att din ansökan ska bli komplett måste du visa Filmbasen minst en (1) tidigare film du har regisserat. Detta gör du genom att ladda upp/lägga till filmen på Mitt konto eller uppge en länk med lösenord till filmen. 

6. Svar på din ansökan lämnas på din Projektsida på filmbasen.se och du får också ett mail varje gång vi lämnar ett meddelande till dig. Vikitgt därför att du har en aktuell mailadress på din profilsida, då det är till denna som våra mail går automatiskt.

Observera att beräknad handläggningstid är cirka åtta veckor.

Lycka till!

/Filmbasen

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun