Zelda "hashtag" Hybris

Zelda, en självförgudande åttiotalist, försätter sin bästa vän i en obetalbar skuld hos en knarkkartell och får vända sitt liv ut och in för att ställa allt till rätta.

Projektlogg

Projektstart 2015-10-10

Projektet startades av Gabriel Schock.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun