XXXX2

kdlkdaös

Projektlogg

Projektstart 2018-10-19

Projektet startades av Stefan Karlsson.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun