Winkas

Winkas är en film som på ett plan handlar om urfolket Mapuche och på ett annat plan om oss, om en destruktiv majoritetskultur, om en värld på väg åt fel håll. Filmen behandlar krocken mellan två världsbilder: Där vår kultur ser kortsiktiga, ekonomiska värden ser Mapuche eviga, andliga.

Winkas är ett dokumentärprojekt som utformas i nära samarbete med Mapuchefolket – ett samarbete som gör Mapuche till avsändare för filmen. Det är ett långsiktigt projekt som inte låter sig pitchas - just synen på tid är av stor vikt för filmens budskap.

Projektet stöds av Konstnärsnämnden.

Projektlogg

Projektstart 2014-06-06

Projektet startades av Annika Busch.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun