VISITING DEAD MALLS (arbetstitel)

Visiting Dead Malls är arbetstiteln på en film om amerikanska övergivna köpcenter;
gigantiskt stora, gapande tomma, med lysande butiksskyltar, blinkande flipperspel och fortfarande fyllda tuggummimaskiner. Filmen handlar om det liv som finns kvar på dessa övergivna platser. Vi ser spår av kommers i vad som övrigt framstår som monument över ett kollapsat konsumtionssamhälle och följer rörelserna hos de som tagit över de tomma byggnaderna och gjort dem till platser som passar dem bättre.

Projektlogg

Projektstart 2010-01-27

Projektet startades av Maria Andersson.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun