Vikingasystrar

"Vikingasystrar" är historien om tre kvinnor som på olika sätt skaffat sig autonomi i ett samhälle präglat av benhårda könsroller och där både hat och kärlek uttrycks i våld. Snöfrid har spelat med på samhällets förväntningar. Hennes syster Vitstjärna har gått helt emot dem. När Snöfrid ställs ansvarig för sin systers handlingar stålls hon inför ett fruktansvärt beslut. Filmen är tänkt att ge en nyanserad bild av en tid som ofta sensationaliseras och berätta om kvinnorna som ofta hamnar i skymundan.

Projektlogg

Casting i full gång

Över 200 har sökt, men bara en handfull kan få en roll. Vi har fått sola ibland de hundratals ansökningarna för att få fram de absolut bästa.

Projektstart 2018-12-28

Projektet startades av Viking Almquist.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun