Vi kom inte till jorden för att stå inomhus

Någonstans drogs en psykologisk gräns mellan husdjur och andra djur. Är den hållbar? Är det skillnad på hundar och kor? Vad skulle kor säga till oss om vi förstod dem? Djurkommunikatören Ami Sundeman förmedlar vad korna säger om sig själva och om människan. De frågar mjölkbonden, som deltar i filmen, var all deras mjölk tar vägen. Vad är för djur som ska ha den, ett djur som aldrig går att mätta? Korna beskriver sorgen över att skiljas från sina kalvar. Men hellre några dagar tillsammans än inga alls, säger de. De önskar de var friare. De har inte till jorden för att stå inomhus.
Filmen väcker tankar om människans beteende. Är det riktigt att styra över kornas liv som vi vill? Beröva dem lyckan att vara med sina kalvar och beta ute, för att vår mjölk ska bli billigare? Vad vet vi egentligen om deras upplevelser?
Kornas budskap handlar inte bara om dem själva, utan också om människan. De menar att människan glömt. Glömt varifrån hon kommer, vem hon egentligen är. Hon letar på efter sanningen på fel ställe.

Projektlogg

Projektstart 2018-04-03

Projektet startades av Suzanne Schönström.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun