Väsen

I ett hus strax utanför staden firar åtta människor julafton tillsammans. Stämningen är spänd och laddad, vilket framgår av repliker och skådespeleri, men det utsäga inte tydligt vad spänningen beror på. Allt eftersom antyds mer och mer vad som kommer att ske, världen kommer snart drabbas av en kosmisk katastrof, som kommer få ödesdigra konsekvenser för mänskligheten.
Allteftersom filmen spelas upp får vi reda på hur de åtta karaktärerna upplever situationen och hur de försöker hantera den. Fokus ligger på deras tankar och känslor, filmen är således väldigt karaktärscentrerad.

Projektlogg

Projektstart 2011-04-22

Projektet startades av Patrik Granroth.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun