Vanheder

Fredagens sista lektion, och Niklas sista lektion. Han ska byta skola, för det har skolan beslutat. Niklas är mobbad.... Men Niklas vägrar att lämna innan rättvisa skipas. Han vill återta sin heder genom en hämnd som ingen har räknat med. Fungerar hämnden?

Projektlogg

Projektstart 2017-04-16

Projektet startades av Stefan Sundin.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun