Vakna upp!

Alla har ett jagideal som vi vill realisera. Vi utgår från att våra tankar och handlingar är de rätta men för att utvecklas måste vi bli berörda av en yttre faktor. Något eller någon som hjälper att bryta illusionen av att vårt eget förhållningssätt till världen alltid är korrekt. ”Vakna upp!” handlar om just detta.

Vi får följa en ung man under hans arbetspass som extravak. Arbetet innefattar att vara till hands för en person som ligger inför döden. Filmen följer intimt den unge mannens tankar när han vakar över en äldre döende kvinna. Tankarna är inledningsvis vardagliga men blir med tiden allt mer känslokalla och absurda.

Projektlogg

Efterbearbetning

Filmen är färdigklippt och just nu är vi ingång med efterbearbetningen. Vi söker efterbearbetningsstöd för att kunna ge filmen en fin färgkorrigering, bra ljudbearbetning och musik. Samt även skapa en DCP-kopia för framtida visningar.

Projektstart 2012-10-19

Projektet startades av Joakim Hesselgren.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun