Vad Hände Egentligen...?

Stockholms stad.
Som alla städer är den full av liv och rörelse. Som alla städer är den full av människor, till synes på väg någonstans. Lätt att förbise är dock det som inte tillhör normen; de platser där livet och rörelsen stannat. Som alla städer är Stockholms stad full av glömda platser, full av glömda personer som inte alltid är tillfreds med att stanna i glömskan.

Vårt mål med denna serie är att resa genom Stockholms historia till dessa platser för att följa personerna som valt att stanna kvar bland oss levande. Vi vill gestalta dessa personer och skildra deras historia, lyfta fram viktiga händelser fram till personens död och sedan följa dem vidare in i nutida Stockholm.

Väl i nutid kommer vi undersöka platserna i fråga för att finna klarhet i de övernaturliga fenomen som sägs försiggå där. Vi kommer även söka svar hos personer som själva sett och upplevt dessa fenomen. Vi vill ge nytt liv till historien bakom dessa platser och samtidigt försöka ge svar på frågan: Vad hände egentligen…?

Projektlogg

Projektstart 2019-02-01

Projektet startades av Angelica Prodromou.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun