Ur askan

Ur askan är en berättelse om drivkraft. Även om personer från olika länder har olika former av kulturellt och språkligt arv så delar man en vilja att skapa en bättre morgondag oavsett var någonstans i världen man befinner sig. I kortfilmen Ur Askan vill vi ta avstamp i just denna transnationella viljeyttring och sen gestalta den som en text på olika språk där flera unga personer gestaltar precis samma vilja

Projektlogg

Projektstart 2011-08-26

Projektet startades av Dev Karnal Fridén.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun