Under snön

Litteraturen är ett fantastiskt redskap för den som vill fly måndagens tristess. Men vad händer när eskapismen tar över arbetet? Och hur hanterar man personal som hellre vill läsa skönlitteratur än skriva offerter? Dessa frågor och kanske några till vill jag lyfta fram med denna kortfilm.

Förhoppningen är ett resultat som är både roligt och lite allvarligt på samma gång. Allvaret finns framförallt i den uppriktiga hyllningen till litteraturen, men kanske även i en yngre generations brist på ansvar; kollektivt ansvar vs. självförverkligande.

Projektlogg

Projektstart 2009-03-05

Projektet startades av Max Edenborg.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun