Tillsammans ska vi leva för alltid - pilot

Nasim, en åtta-årig pojke flyr tillsammans med sin mamma, Minelle ut till en stuga i Sverige. Minelle förklarar hur viktigt det är att dom inte kan träffa några andra människor. Ett sådant möte kan kosta dom deras liv. Relationen mellan dem har blivit allt sämre efter de kommit till den nya platsen och Nasims mardrömmar blivit tydligare. I drömmarna ser han hur han och hans familj drabbas av ett enormt oväder.
Snart stöter Nasim på en flicka i samma ålder som han själv. De pratar inte varandras språk men de lyckas ändå kommunicera med varandra. Deras tillflyktsort blir en gammal bunker vilken dom börjar rusta upp för att ta skydd för stormen. Nasim och flickan lär känna varandra mer och mer men förstår snart hur olika deras liv ser ut. Umgänget med henne kan vara farligt och deras vänskap kan komma till ett plötsligt slut. Minelle börjar förstå Nasims svårighet att möta verkligheten och blir oförmögen att nå honom. Tillvaron för dom blir alltmer osäker när deras anonymitet avslöjas. Samtidigt tränger sig stormen på då Nasim blir alltmer övertygad om att bunkern är deras sista utväg för överlevnad.

Projektlogg

Projektstart 2013-02-10

Projektet startades av Daniel Hagberg.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun