Tills vidare

"Tills vidare" är en film om arbetssituationen för unga i dagens samhälle – ett samhälle där kropparna alltid är redo att hoppa in för ett jobb, samtidigt som garantierna för ett sådant sjunker och känslan av otrygghet bultar under huden.

Projektlogg

Projektstart 2014-09-07

Projektet startades av Christian Rossipal.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun