Test

Crowdfunding testprojekt

Projektlogg

Projektstart 2014-04-29

Projektet startades av Robert Filmbasen.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun