Tensta Konsthall - Dåtid. Nutid. Samtid

Tensta Konsthall - Nutid. Dåtid. Samtid är ett ca 30 minuter långt dokumentärfilmsporträtt som skildrar Tensta Konsthall. Filmen följer tre nyckelpersoner med olika kopplingar till konsthallen. Genom samtal med dessa personer gör filmen nedslag i Tensta konsthalls mångskiftande historia. Det är en berättelse som präglas av alla de människor som har varit och är engagerade i konsthallen men även en historia om Tensta som plats. Om en konsthall som är i absolut framkant med att visa både nationell och internationell samtidskonst på högsta nivå. Om en kreativ drivkraft som flätas samman med en ambition att bredda konstpubliken, både geografiskt men också kulturellt. Sida vid sida, har konsten och Tensta förenats i en mötesplats med stark lokal förankring.

Projektlogg

Projektstart 2018-04-04

Projektet startades av Jonas Böttern.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun