Tavlan

Detta är ett drama om rädslan för att vara en medelmåtta och avundsjukan på sina lyckade vänner.
"We hate it when our friends become successful" - Morrissey

Projektlogg

Projektstart 2009-06-01

Projektet startades av Lode Kuylenstierna.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun