SALIGA (Tältet)

Saliga är en betraktelse över en plats som uppstår och försvinner, och en studie i vad det kan innebära att tro. Vad är tro? Vad är gemenskap? Hur skapas ett gemensamt mentalt rum? Under en vecka varje sommar samlas tusentals människor på Hönö utanför Göteborg för att be, sjunga, fira gudstjänst och stärkas i sin övertygelse.

/ / /

Tältmötet är en gammal tradition som är på väg att tyna bort. Det betecknar vanligtvis en gudstjänst eller ett så kallat väckelsemöte i ett stort tält, med mycket musik och en stark förkunnelse.

Hönö Missionsförsamling har anordnat Hönökonferensen sedan år 1945. Det är ett tältmöte som pågår i tio dagar, med ca 10 000 besökare årligen. Nu har man bestämt att man ska sluta använda tältet, och istället bygga en sporthall att ha mötet i. Vi vill följa konferensen från att första pinnen sätts i, tills tältet rivs för sista gången.

Filmen kommer självklart att ställa frågor kring religion, men då själva tältet hålls som en röd tråd filmen igenom uppstår en poetisk och betraktande objektivitet.

Projektlogg

Trailer

PREMIÄR Göteborg International Film Festival

Saliga är färdigställd och har premiär på Göteborg International Film Festival 2014.

Projektstart 2010-03-19

Projektet startades av Cecilia Björk.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun