Tårtkalaset

Under sommarlovet i slutet av 1960-talet bestämmer sig Liv 11 år för att trasha ett barnkalas.
Något som visar sig få brutala konsekvenser.


Tårtkalaset är en surrealistik berättelse om avsaknad av 
" kvinnlig gemenskap". Det är en hämndlysten berättelse som genom fysisk gestaltning behandlar teman som utanförskap och svartsjuka.

Projektlogg

Projektstart 2017-02-18

Projektet startades av SaraKlara Hellström.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun