Sverige (Arbetstitel)

Vi befinner oss i ett paradigmskifte. En av fem i Sverige är utrikesfödd. Väljarna rankar integration och immigration som den viktigaste samhällsfrågan. Sverigedemokraterna är ett tredje block i riksdagen. Flera partier har ändrat politik. Samhällsinstitutionerna försöker hantera det nya landskapet.
Med ett inifrånperspektiv skildrar vi hur sex av den svenska nationalstatens bärande element - medborgarskap, territorium, statens ekonomi, lagen, kulturarv och språket – påverkas och handskas med förändringarna migrationen för med sig. Sverige är en dokumentärfilm, en utställning och omfattande spridning. Vårt mål är att initiera och föra en demokratisk dialog med publiken.

Projektlogg

Projektstart 2017-02-06

Projektet startades av Elisabeth Ahlström.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun