Svenskarna

Svenskarna handlar om Roberto, Richard, Fikret och Vladimir, fyra skådespelare i 50-60-årsåldern som spelar musik och turnerar tillsammans. Bandet har funnits sedan 1996 och är trots det väldigt vanliga namnet en något ovanlig grupp. Band-medlemmarna har alla olika bakgrunder och de sjunger på svenska, spanska, franska, luganda, turkiska, ryska och engelska. Många som ser svenskarna skulle kanske inte direkt koppla dem till svenskhet eller svenskar, men det är just vad svenskarna står för och vill representera. Svenskarna! I ett försök att göra anspråk på och omdefiniera deras nya hemland, bildade de bandet Svenskarna. Svenskarnas musik är influerad både av bandmedlemmarnas bakgrunder men även en musik som de menar representerar just deras hem, Sverige.
Förutom musiken har de har alla en gemensam nämnare. På grund av olika anledningar kom dem till Sverige för att skapa sig ett nytt liv. Men vägen till det nya hemmet har inte alltid varit en dans på rosor. Idag har många av dem bott mer i Sverige än i sina egna hemländer, ändå ifrågasätts deras tillhörighet dagligen av deras omgivning. Många frågar dem när de ska återvända hem, fastän de redan är hemma. Alla bandmedlemmar är i grunden utbildade skådespelare och är idag verksamma i Sverige, men resan dit har varit lång. Under åren i det svenska kulturlivet har de mötts av fördomar och rasism. De har gång på gång blivit tilldelade stereotypa rollkaraktärer som återspeglar föreställningar kring ”invandraren”, till exempel i rollen som den kriminelle, städaren eller den socialt utsatte. Trots rasism, diskriminering och utanförskap i arbetslivet och övrigt har de inte gett upp.Musiken fungerar som ett verktyg mot rasismen och hjälper dem att kämpa vidare. I sommar ska de ut på turné och upptäcka Sverige, både det tysta och glädjerika sköna, men även det obehagliga och polariserade Sverige. Vi följer dem när de spelar i allt från förorten under Midsommar Latino i Stockholm, till en mindre by i södra Sverige där antalet invandrare är lågt och främlings-fientligheten påtaglig. Att turnén sker sommaren innan riksdagsvalet då människors åsikters och politiska engagemang är påtagligast, präglar filmens stämning. Under resans gång vävs bandmedlemmarnas reflektioner och tankar samman med händelseförloppet.

Projektlogg

Projektstart 2014-05-06

Projektet startades av Angela Bravo.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun