Styckmordet i Bollnäs

Läs i bifogad fil

Projektlogg

Projektstart 2011-01-27

Projektet startades av Johan Bodell.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun